Welkom op de homepage 
van de Landelijke
Catering & Hospitality H*in*ken Nederland

 

                                     

   

Hier vindt u het laatste nieuws over onze afdelingen:

Kort Geding Medewerkers en FNV tegen Heineken! (4)

Op donderdag 17 februari om 11 uur heeft het Kort geding plaatsgevonden, welke de Medewerkers van de Catering en Hospitality en het FNV tegen Heineken hebben aangespannen.

Vooraf werd er in het bedrijfsrestaurant in Zoeterwoude, door de vakbond FNV-Bondgenoten uitgelegt, hoe de planning voor deze dag zou zijn. Het bedrijfsrestaurant zat vol met Collega-medewerkers, die, uit solidariteit, de productie ongeveer 1,5 uur stilgelegden.

Na uitleg van Toon Wennekes van het FNV vertrokken de medewerkers van de catering, richting de Rechtbank te Den Haag. Zij werden hierbij begeleid en uitgezwaait door de collega-medewerkers.

Nadat de cateringmedewerkers waren vertrokken, gingen de overig medewerkers richting het Hoofdkantoor, om daar de handtekeningen aan te bieden aan de directie van Heineken. Deze handtekening waren in de de afgelopen dagen, als protest tegen alle voorgenomen reorganisaties verzameld.

De president van de Rechtbank, heeft na het aanhoren van de pleidooien, gezegd dat een uitspraak te verwachten is op dinsdag 22 februari a.s. om 16:00 uur.

Bovendien heeft Heineken in een schrijven de mededeling doen uitgaan dat het "eventueel" tekenen van het nieuwe Albron contract is uit gesteld tot 23 februari a.s.

De media heeft vandaag ook heel veel aandacht aan het Kort geding besteed en zullen over het verdere verloop op de hoogte gehouden worden!!

Morgen zullen een aantal dagbladen uitvoerig verslag doen!
Op BNN Radio (radio 3) was een interview met twee medewerkers te beluisteren

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de volgende nieuwsdiensten:

www.nieuws.nl                     www.fnvbondgenoten.nl                      www.nu.nl

www.telegraaf.nl                         www.zibb.nl                       www.wereldomroep.nl

www.volkomenkut.com               www.versatel.nl

Kort Geding Medewerkers en FNV tegen Heineken! (3)

Doordat Heineken te kennen blijft geven, dat zij bij hun standpunt blijven, zal het Kort Geding tegen Heineken daarom op donderdag 17 februari om 11:00 uur plaatsvinden!

Om hun protest kracht bij te zetten, zullen de Medewerkers van de Catering en Hospitality alles uit de kast halen om hun recht te halen.

De medewerkers zullen met bussen naar de rechtbank van Den Haag vervoerd worden. Daar aangekomen zullen ze demonstreren tegen de het besluit van Heineken en tegen de onmenselijke gevolgen ervan. Vooral de grote teruggang
in salaris (50%) zal de aandacht krijgen, maar ook de onduidelijke communicatie van de afgelopen jaren, zal aan de orde komen.

Alle media zijn ingelicht!
Catering Magazine (Elsevier)geeft zowel aandacht aan het Kort geding en als aan de aangifte, welke Heineken heeft gedaan tegen de "Uitingen op Bierkater" (onder dit bericht kunt u kliken om doorgelinkt te worden) Op maandag 14 februari heeft TV-West aandacht aan het Kort Geding geschonken, deze uitzending wordt herhaalt tot Dinsdag 18:00 uur. Verder zal er een interview in Het Parool gepubliceerd worden!!

De medewerkers ervaren de grote solidariteit, van alle andere Heineken medewerkers, als een steun in de rug om door te gaan tot het einde. Daarom vragen zij aan iedereen om ook mee te gaan naar Den Haag om te protesteren tegen dit onrecht.

Als wij gaan dan gaan we met zijn allen!!

(klik hier voor bericht Kort Geding Catering magazine)

(klik hier voor bericht aangifte Uitingen op Bierkater)

(klik hier voor het originele Persbericht)

Kort Geding Medewerkers en FNV tegen Heineken! (2)


Het Kort Geding welke het FNV en de Medewerkers van de Catering en Hospitality en tegen Heineken hebben aangespannen zal "waarschijnlijk" op donderdag 17 februari om 11:00 uur plaatsvinden.

Eerder stond dit Kort Geding voor dinsdag 8 februari op de agenda, maar omdat de Advokaat van Heineken al bezet was en al afspraken had op deze dag, is de datum nu verschoven naar "17 februari" a.s.

Dit uitstel wordt voor de Medewerkers een uiterst kritisch moment, omdat de eerste medewerkers op deze dag het contract met Albron moeten tekenen. Nu het een kwestie van overmacht is geworden, moet ook de datum van ondertekening uitgesteld worden.

De Medewerkers van de Catering en Hospitality betreuren het, dat deze gang naar de rechtbank noodzakelijk is geworden. Er zal ongetwijfeld nog meer informatie volgen, over de kwestie!

Wij houden u op de hoogte!

De Bierkater hoort graag uw reactie, op het gastenboek

Hele gezinnen worden door Heineken onder grote druk gezet en langzaam kapot gemaakt!!

DE MEDEWERKERS VAN DE CATERING EN HOSPITALITY HEBBEN GEHOORD WELKE FUNCTIE ZE KRIJGEN EN WAT ZE BIJ ALBRON GAAN VERDIENEN. DE UITSLAG WAS VEEL ERGER DAN IEDEREEN DACHT. DE MEESTEN GAAN 1562 EURO BRUTO VERDIENEN EN LEVEREN HIERDOOR GEMIDDELD 45% T/M 60% IN DIT NOG BUITEN HET TANTIEME, REISKOSTENVERGOEDING, PENSIOEN, VAKANTIEGELD, HEINEKENSPAARREKENING, EN NOG MEER KLEINE EXTRAATJES. OP 01-02-05 0M 17.00 UUR KWAMEN ALLE MEDEWERKERS BIJ ELKAAR OOK DE DAMES VAN HET KANTOORRESTAURANT DIE GEMIDDELD 25% TOT 30% MINDER GAAN VERDIENEN. DE STEMMING WAS GRIMMIG. DE ADVOCAAT VAN DE FNV-BONDGENOTEN EN DIV. LEDEN VAN DE OR EN COR WAREN HIER OOK BIJ. IEDEREEN WAS HET ER OVER EENS, DE MEDEWERKERS GAAN ONDER DEZE VOORWAARDEN NIET TEKENEN BIJ ALBRON EN GAAN DIT MET HAND EN TAND VERDEDIGEN MET ALLE MIDDELEN DIE WE HEBBEN. OOK ZULLEN ER BINNENKORT ACTIES VOLGEN. DIVERSE DAGBLADEN,WEEKBLADEN ,EN TIJDSCHIFTEN ZIJN VIA INTERNET OP DE HOOGTE GESTELD. ER OOK EEN INTERVIEW GEWEEST MET EEN WEEKBLAD EN EEN HORECABLAD. WE GAAN DOOR MET ZIJN ALLEN, WANT ZOALS IEDEREEN HEEFT KUNNEN LEZEN, WE HEBBEN NIETS TE VERLIEZEN EN JE WEET WIE NIETS TE VERLIEZEN HEEFT KAN ZICH ALLES PERMITTEREN, DAT ZULLEN WE LATEN ZIEN OOG OM OOG TAND OM TAND. GELOOF ONS WAT ER OOK GAAT GEBEUREN WE ZULLEN DE VERANTWOORDELIJKE NIET VERGETEN. WE ZIJN WOEDEND ZO GA JE NIET ALS GOED WERKGEVER MET JE WERKNEMERS OM. DIT ALLES GETUIGT NIET VAN GOED WERKGEVERSCHAP WAT AL JAREN HOOG IN HET VAANDEL STAAT BIJ HEINEKEN. KOM MAAR EENS THUIS MET DE BOODSCHAP DAT JE DE HELFT MINDER GAAT VERDIENEN, DAG HUIS, DAG AUTO, DAG VAKANTIE, DAG VUT, DAG PENSIOEN, DAG TOEKOMST DAT IS NIET AAN TE VULLEN MET DE OPROTPREMIE, GEZIEN DE LEEFTIJDEN VAN DE MEDEWERKERS!!!

VAKANTIETIJD!!!

Als de nood aan de man het hoogst is, dan gaan wij gewoon op vakantie. Je zou toch denken er komt nog iets van ondersteuning, maar nee hoor zoeken jullie het maar lekker zelf uit met het tweede gesprek. De medewerkers van Catering en Hospitality begonnen hun tweede gesprek m.i.v. 1 februari. Juist in deze week van "de grote beslissing" gaat Gea Everards op vakantie, natuurlijk een goede recht, maar had het niet een weekje later kunnen zijn. Maar ja als je denk het is toch allemaal al geregeld, waarom zou zij zich dat nog druk maken! Ga maar lekker op vakantie en maak je vooral niet druk om de Catering en Hospitality. Ga nu ook niet zeggen dat P en O het vanaf hier over gaat nemen, want die volgt ook alleen maar onder druk van de directie hun werk uit. Maar vergeet vooral niet.....ook al zitten wij noodgedwongen bij Albron, je bent nog lang niet van ons af!! En geniet lekker van je welverdiende bonus over de ruggen van 60 gezinnen, eet smakelijk, proost lekke, oogjes dicht en snaveltje toe slaap lekker?

Alle medewerkers van de Catering en Hospitality wensen jou geen prettige vankantie!!!

Dit willen de medewerkers van de Catering en Hospitality even kwijt!!

Quality is free, but it is not a gift.

                                                      Laat u stem gelden!!

BIJ  DE BIERKATER KOMEN STEEDS MEER VRAGEN BINNEN, WAT MENSEN MOETEN DOEN OM NAAR DE AANDEEL-HOUDERSVERGADERING VAN HEINEKEN TE GAAN. BIERKATER ADVISEERD U CONTACT OP TE NEMEN MET UW BANK EN EEN EFFECTENREKENING TE OPENEN BIJ UW BANK HIER GELD OP TE STORTEN EN AANDELEN HEINEKEN OF HEINEKEN HOLDING TE KOPEN DEZE ZIJN IETS GOEDKOPER! U MOET DAARNAAST METEEN AAN DE BANK SCHIFTELIJK MEEDELEN DAT U NAAR DE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN HEINEKEN IN AMSTERDAM WIL. DE BANK REGELT DAN DE TOEGANGS BEWIJZEN, LET OP....DIT MOET U RUIM VAN TE VOREN DOEN. BIERKATER HEEFT INMIDDELS AANDELEN HEINEKEN GEKOCHT EN U ZAG DAT DE KOERS DE AFGELOPEN WEEK HIERDOOR ZELFS OPLIEP MET 4% BIERKATER IS DUS AANWEZIG OP DE AANDEELHOUDERS VERGADERING MET VEEL BIERKATERTJES OM VRAGEN TE STELLEN OVER HET SOCIALE BELEID BIERKATER IS OOK LID GEWORDEN VAN DE V.E.B. DE CLUB VAN PETER PAUL DE VRIES DEZE BEHARTIGD DE BELANGEN VAN DE AANDEELHOUDERS EN BIERKATER HEEFT SCHIFTELIJK WAT VRAGEN GESTELD AAN DE V.E.B.

TEVENS WILLEN WIJ U MEDEDELEN DAT BIERKATER OP DE SITE EEN GEDEELTE GAAT MAKEN MET INFO VOOR AANDEELHOUDERS HEINEKEN HIEROVER IS OVERLEG MET BEVRIENDE BEURSSITES? OOK ZIJN ER PLANNEN OM DE SITE TE PROFESSIONELE TE MAKEN VOOR DE KOMENDE JAREN, OMDAT BIERKATER ZIET DAT ER BEHOEFTE IS AAN EEN UITLAATKLEP, VOOR DE MEDEWERKERS!
 

MET VRIENDELIJKE GROET
DE BIERKATER

15 januari 2005:

Kunnen jullie de presentatie van verleden jaar nog herinneren, ja die van dat de Medewerkers van Heineken Nederland zijn te duur!! Bedrijfsleiding kon het zo mooi uitleggen. De Italianen zijn harde werkers en kosten minder dan de Nederlanders. Ook zijn de Italianen flexibeler, zij nemen geen vakantie in het hoogseizoen om de vele orders te kunnen verwerken.

Nou kijken wij even terug naar Italië en wel naar Pedavena, daar hebben de medewerkers keihard voor Heineken gewerkt en toch kunnen ze nu de straat op!! Er zijn andere Brouwers die het willen overnemen, maar Heineken ligt zoals met vele zaken dwars!

Hier een stukje uit het gastenboek (met dank aan de schrijver, wat weer een hoop type en vertaal werk voor de Bierkater is)

Heineken wil de oudste en grootste Italiaanse brouwerij die daar zetelt sluiten en verkopen.Er zijn in korte tijd 40.000 handtekeningen op gehaald(op papier en via internet)tegen het voornemen van Heineken,waaronder die van enkele tientallen parlementariers uit de regio.Ik als burgemeester van Pedavena denk erover in Amsterdam te gaan protesteren onder de ramen van het hoofdkantoor van Heineken of anders een boycot tegen de Nederlandse biergigant te organiseren.Het is een strijd tussen David en Goliath,maar niemand in Pevavena wil zich aan de morele plicht onttrekken.Niet alleen om economische redenen,maar vooral omdat we het symbool van onze hele omgeving moeten verdedigen",Ik burgemeester van Zaetta roep ieder Heineken medewerker op tegen dit beleid mee te protesteren in Amsterdam ik reken op alle medewerking en hoop dat de medewerkers van de catering en hospitaliy er ook zijn net als in Amsterdam en Rotterdam we moeten dit niet pikken.

Klikt u hier om naar de website van birreriapedavena te gaan en teken daar ook hun gastenboek!

De Bierkater gaat kontakt met Italië opnemen en gaat onderdak verzorgen, als de Italianen naar Amsterdam komen!!

12 januari 2005:

De medewerkers van Catering en Hospitality hebben vandaag de eerste "verplichte" gesprekken met Albron gehad. Deze gesprekken waren een kennismaking met Albron. Door het korte tijdsbestek (2 dagen) hebben een aantal medewerkers gevraagt om deze afspraak te verplaatsen, omdat zij niet in staat zijn gesteld zich voldoende voor te bereiden! Hierop werd imtimiderend gereageerd door Linda van Sas P en O Functionaris van Heineken. Mensen werden gedwongen om direkt weer een nieuwe afspraak te maken. Als een volgende datum ook niet haalbaar voor de medewerkers was werd er door Mevr. van Sas sarcastisch en intimiderend gereageerd. Waar blijft de C.O.R. in deze fase , zijn zij van de aardbodem verdwenen of speelt er iets anders! Ook horen wij niets meer was de Medische dienst, wat bij sommige medewerkers welkom is. FNV Bondgenoten keurt het  versnelde trajekt van kennismaking en gang van zaken af! Over de houding van Linda van Sas zal een klacht worden ingedient!!

9 januari 2005:                  Bericht overgenomen van Stephanies

hallo beleggers.......

9 januari: Deze week nemen we afscheid van een adverteerder die hier een maand of 4 zijn gezicht heeft laten zien, namelijk BIERKATER, het studie-fonds dankt zeer hartelijk de mensen achter deze website, die een zeer mooie contributie hebben gedaan voor het studie-fonds, hopenlijk gaat Heineken wat voorzichtiger om met dit soort goede personeels-leden, want Albron als catering is ook niks hoor...www.bierkater.nl is een website over het wel en wee van de heineken cateringsmedewerkers die waarschijnlijk binnen afzienbare tijd op straat worden gezet.....ga eens kijken op hun website, geef hun een steunbetuiging, bierkater veel succes met jullie strijd en heel veel dank namens het studie-fonds.........let op:a.s. zondag komt er nog een extra up-date van deze website !!!!!

8 januari 2005:

Medewerkers ontvangen tweemaal een "persoonlijke" bericht

Even snel een persoonlijk bericht aan de Medewerkers sturen!! Slordigheid is nu ten top bij Heineken en afspraken worden genegeerd, maar dat zal Heineken een zorg zijn!! Nadat, op vrijdag, de medewerkers eerst mondeling over de gesprekken met Albron werden geïnformeerd, was vandaag de schriftelijke bevestiging een onwelkome ergernis! Wederom bewijst Heineken dat hun interne communicatie en hun organiserend vermogen onprofessioneel en mensonwaardig is! Zelf een simpele afspraak moet hals over kop m.b.v een externe partij geregeld worden.

De medewerkers kregen vandaag een officieel schrijven uitgereikt van hun de leidinggevende. In deze brief stond het voornemen om de gesprekken, tussen de Medewerkers en Albron, m.i.v. van week 2 te starten. Dat wil dus zeggen dat de medewerkers vier dagen de tijd krijgen om zich voor te bereiden, op een zeer belangrijk gesprek welke de rest van je werkzame leven moet gaan bepalen. Daar komt nog bij dat men ook alle belangrijke documenten (opleiding, diploma's e.d.) moet meenemen, kortom je weekend is naar de Kl#t#.

Daarbij zijn er medewerkers die in ploegendienst werken en dus niet in staat worden gesteld om het bericht van Heineken op tijd te ontvangen. Hoogstwaarschijnlijk ontvangen zij pas op zaterdag hun bericht met de post, dan nog niet te spreken als je net dat weekend niet thuis bent. Op zijn hoogst lezen deze medewerkers, maandag pas het bericht en dat is wel heel kort dag!!

Heineken moet nu eenmaal snel werken om geen gezichtverlies te krijgen en ook om te voorkomen dat de target niet op tijd gehaald zal worden. Het op tijd halen van 1 maart is naar onze mening een deadline daar er anders koppen van leidinggevende (lees: directie) gaan rollen.

Dan is er nog een ander eigenaardig feit over dat de medewerkers nu eerst een gesprek krijgen met Albron en daarna verzorgen zij een presentatie. Wat ons betreft is dit ook een vreemde manier van werken, je wilt toch eerst weten wat Albron gaat doen en hoe ze willen gaan werken. Daarna kan de de medewerker zelf beslissen wat hij gaat doen, gesprekken voeren met Albron of de “vrijwillige” oprotpremie nemen.

Deze manier van werken is niet volgens de afspraak, zoals die ook wordt beschreven in de adviesaanvraag. In deze adviesaanvraag staat dat de medewerkers eerst een presentatie zullen krijgen, en daarna zullen de gesprekken plaatsvinden. Dus wederom de vraag waar dit positief advies op gebaseerd is en wat heeft die eigenlijk voor zin als deze telkens wordt overruled door de Directie.

Dit besluit is bindend, dus C.O.R krabbel nu nog maar een keer achter jullie oren en kijkt door het antwoord van de Directie heen (advies overgenomen, maar is eigenlijk al niet meer van toepassing). Ook het advies van het C.O.R over de schrijnende gevoelens en de situatie van sommige medewerkers is hierbij overtreden. Heineken houdt met deze groep mensen absoluut géén rekening, gezien de dreigende houding van de ontvangen brief.

Hierbij wordt dus weer duidelijk dat de gehele adviesaanvraag een groots opgezette komedie en een farce is, met voor de medewerkers van de Catering en Hospitality een dramatisch einde!

6 januari 2005:
10:00 uur!

Is Albron er klaar voor!!

De Eerste gesprekken tussen Albron en Heinekenmedewerkers gaan beginnen, de geruchtenstroom wordt steeds sterker en duidelijker. De eerste gesprekken zullen half januari beginnen. Het is voor De Bierkater alleen een raadsel dat mensen van Buiten Heineken al op de hoogte waren van deze gesprekken. Zijn de teamleiders al op de hoogte gebracht? Zijn de donkerekamergesprekken nu nog niet afgelopen en wordt er weer een smerig spelletje gespeeld. De Medewerkers zijn er klaar voor en zullen alle juridische misstappen gaan aanvechten. Heineken wil Alles op Alles spelen om de datum van 1 maart door te drukken, anders gaan er grote koppen gaan rollen!

De data's voor sommige collega's zijn al bekend en allen medewerkers krijgen een schriftelijke bevestiging thuis!

Update 16:30 uur!

Na telefonisch contact (later op deze dag) is De Bierkater verder geinformeerd. De medewerkers van Catering en Hospitality zijn vanmiddag op de hoogte gebracht, over de voorgenomen gesprekken!!

5 januari 2005:

Nieuwjaarstoespraak Anton Verstraeten
(Voorzitter Centrale Ondernemingsraad Heineken)

Collega’s,

Conform de traditie spreekt ook de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad een nieuwjaarstoespraak uit. Deze keer een andere dan u gewend bent. Geen uitgebreide speech, maar een oproep om iets met mij te delen.

Als voorzitter van de COR heb ik in het afgelopen jaar veel geroepen over procedures, werkwijze van de medezeggenschap en de noodzaak van zakelijke argumenten. Als dat alles is wat u als collega’s  van de medezeggenschap hoort, ziet en begrijpt dan is de terechte vraag:

“Waar ben jij, Anton, als mens zichtbaar in dit alles. ? “
Dan is dat een goede vraag want, als alle feiten zijn bekeken, de argumenten gewogen en de procedures zijn doorlopen kom je uiteindelijk bij jezelf terecht.

Geloof ik zelf in de plannen die worden gemaakt en uitgevoerd?
Ja!
De ontwikkelingen in de organisatie zijn uiteindelijk beter voor de onderneming en dat zijn wij met zijn allen!

Maar tegelijk zijn er veel zaken die me kwaad maken;

-Als een manager een heel eigen visie heeft op wat zorgvuldig en menselijk handelen is bijvoorbeeld.

-Als de uitvoering van een plan onnodig lang duurt en daarmee onnodig extra onzekerheid en pijn veroorzaakt.

-Als we ons, vanwege de veiligheid, allemaal terugtrekken in procedures en vergeten   menselijk met  mensen om te gaan.

Dat  zorgt ervoor dat we met z’n allen onrustig zijn en blijven en minder bezig  met de dingen waarvoor we hier zijn. Ik geloof  in het spreekwoord, behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Veranderen is nodig, iedereen begrijpt dat. Maar de menselijke waarde hoeft daarin niet ten onder te gaan. . Ik vraag iedereen dat geloof met mij te delen.

 Tenslotte wens ik u en de uwen: Een gezond 2005

31 december 2004:

Geen samenwerking Albron en V&D

Cateraar Albron is afgehaakt als beoogd partner van V&D voor de exploitatie van een deel van diens horeca-activiteiten.

Dit meldt het Financieele Dagblad donderdag. Na zes maanden van exclusieve onderhandelingen zijn partijen het volgens welingelichte bronnen 'op de valreep niet eens geworden. Eerder had de Compass-groep zich teruggetrokken.

Directeur Paul Bringmann van de horeca-activiteiten van V&D zegt niet te willen reageren op namen. 'Maar er is nog voldoende belangstelling. Het houdt nit op bij een of twee namen. Het kost nu eenmaal tijd om een goede samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Dat vereist zorgvuldigheid'. Commercieel directeur Peter Visscher van Albron wil niet meer kwijt dan dat 'er gesprekken zijn gevoerd'.

V&D zoekt al minimaal een half jaar een partner voor de exploitatie van de 16 restaurants die buiten de V&D-warenhuizen zijn gevestigd, alsmede de Panini-broodjeszaken. 'We zoeken een partij die de exploitatie ter hand neemt zodat we het horeca-concept sneller kunnen laten groeien. V&D blijft bewaker en eigenaar van het concept.'

(Bron DFT)

Volgens insiders wil V&D de kwaliteit en het La Place-concept beschermen.
Gaat Albron nu alles op Heineken zetten om geen gezichtsverlies te lijden!!

De Medewerkers van Heineken willen ook niet over naar Albron en blijven strijden!!

27 december 2004:

Heineken in conflict over uitbesteden catering

Bierbrouwer Heineken en de medewerkers van de afdeling Catering & Hospitality zijn verwikkeld in een ingrijpend conflict. De directie wil de catering vanaf 1 maart 2005 uitbesteden aan Albron en ziet zich in dit voornemen gesteund door een positief advies van de Centrale Ondernemingsraad (COR). De zestig cateringmedewerkers zien uitbesteding echter niet zitten en kwamen op woensdagvanavond 22 december om 21.00 uur bij elkaar om te praten over mogelijke rechtelijke stappen.

De cateringmedewerkers voelen er niets voor in dienst te treden van Albron. Volgens John Roest, die als aanspreekpunt fungeert, heeft dat vooral te maken met de financiële achteruitgang die daarmee gepaard gaat. ‘Sommige medewerkers moeten de helft van hun salaris inleveren, omdat we in dienst van Albron te maken krijgen met een andere CAO.’

‘Destijds is gekeken naar de kosten en besloten de catering uit te besteden. Volgens de Centrale Ondernemingsraad zou dat een besparing opleveren van 600.000 euro op basis van de loonkosten. Heineken heeft een business case gemaakt, waaruit blijkt dat in tien jaar tien miljoen euro kan worden bespaard. Van dat bedrag wordt drie miljoen gebruikt voor het uitkopen van medewerkers. Tien jaar is wel een erg lange termijn en zeer ongebruikelijk voor een business case.’

Bron: Catering Magazine
Auteur:
Rik Leonards

25 december 2004:

Spoedbijeenkomst Catering en Hospitality

Op woensdag 22 december om 21:00 uur werd er een spoedbijeenkomst voor de medewerkers van de Catering en Hospitality georganiseerd.

 

Bij deze bijeenkomst waren ook Anton Verstraeten van de COR en Toon Wennekes van het FNV aanwezig. Deze bijeenkomst was vooral bedoeld om de medewerkers duidelijkheid te geven over het kort geding, van afgelopen vrijdag en het positieve advies van de C.O.R.

 

Vanaf het begin liepen de emoties hoog op. Medewerkers, die normaal hun werk doen en hun mond houden, lieten deze avond de aanwezigen voelen wat er in hun omgaat en wat dit ook voor hun gezin en achterban betekend. Ook lieten zij duidelijk blijken dat hun belangen niet goed behartigd werden door de belanghebbende partijen. Zij spraken deze emoties uit ook voor diegene die dit niet kunnen. De medewerkers voelen zich door alle partijen belazerd en besodemieterd en kunnen niet begrijpen dat het allemaal zover heeft kunnen komen.

 

Het onbegrip ging als eerste uit naar de Vakbond FNV. Die hebben namelijk verzaakt om tijdig onze kaderleden in te lichten over het tijdstip van het kort geding. Deze medewerkers kregen dus te laat te horen dat er afgelopen vrijdag een kort geding was. De uitleg van het FNV was, dat zij eigenlijk het idee hadden dat onze kaderleden er ook niet bij aanwezig moesten zijn, omdat dit puur door de juristen uitgevochten moest worden!

 

De uitslag van het kort geding werd afgehandeld met een schikking, m.a.w. de beide partijen moeten er door een gesprek uit zien te komen (hier komen wij laten op terug) Dit was voor de medewerkers duidelijk, maar of het onbegrip was weggenomen!!

 

Met verbazing werd er ook gereageerd dat de vakbond FNV als eerste partij, mededelingen deed over het kort geding op de nieuwspagina van het intranet van Heineken. Hier werden ook kritische vragen over gesteld, waarom men daar toe besloten had. Want dit is zeer ongebruikelijk en zoiets is nog nooit eerder in de historie van Heineken voorgekomen. Bovendien heeft de vakbond FNV, op het intranet binnen Heineken, een eigen pagina tot hun beschikking.

 

Daarna kwam het C.O.R. aan het woord om vragen te beantwoorden en om uitleg te geven betreffende de adviesaanvraag. Het wantrouwen van de medewerkers van Catering en Hospitality tegenover de C.O.R. is en was enorm!!

 

Ook hier begrijpen de medewerkers van Catering en Hospitality de beslissing van de C.O.R. niet. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat het C.O.R. een beslissing kan nemen, als er door de rechtbank géén uitspraak is gedaan over het Centraal Werkgeverschap en over de Wet Overgang van Onderneming. Bovendien moesten beide partijen nog met elkaar praten over een aantal zaken. Aan Anton Verstraeten is diverse keren gevraagd om een juiste en duidelijke uitleg hierover, maar naar onze mening is hij hierin tekort geschoten. Ondanks dat alles heeft de C.O.R. een positief advies uitgebracht, zodat de weg is vrijgemaakt om de Catering en Hospitality uit te besteden.

 

Om opheldering te krijgen over het Centraal Werkgeverschap en over de Wet Overgang van Onderneming gaat de vakbond FNV, begin januari een bodemprocedure opstarten. De kans is zeer groot dat zij waarschijnlijk 7 tot 10 jaar moeten procederen. Mocht het FNV de zaak winnen, dan hebben de medewerkers recht op een uitbetaling van loon met terugwerkende kracht. Wat zij daar mee opschieten is onbekend, want ondertussen ben je dan al tien jaar weg bij Heineken. Conclusie is: ze willen ons dus koste wat het ook kost eerst kwijt en daarna gaan ze procederen.

 

Eigenlijk komt dit hier op neer dat er géén duidelijke uitspraak is

 

Een medewerker kwam met het volgende voorbeeld:

Er word een verdachte van een moordzaak opgepakt. De rechter heeft eigenlijk niet genoeg bewijzen en is dus niet zeker dat de verdachte het heeft gedaan. De rechter zegt dan toch:.. “nou ik sluit je toch maar even voor 10 jaar op in afwachting van een vonnis.

 

Zo gaat het straks nu ook met de medewerkers, eerst maar voor 10 jaar naar Albron en in afwachting op het vonnis! Zo werkt het dus niet!!!!!

Over tien jaar zijn de meeste boven de 55 jaar en krijgt bij voordeel het CAO van Heineken uitbetaald. Leuk voor je oude dag, maar intussen ben je al kapotgemaakt door tien jaar onzekerheid!! En het is maar de vraag of Albron je voor zo’n lange periode in dienst houdt!!

 

Anton Verstraeten doet hierna zijn uiterste best om uitleg te geven en gaf aan dat de medewerkers van Catering en Hospitality nu eindelijk duidelijkheid hebben met het positieve advies. Waarna de medewerkers vroegen hoe kunnen jullie een positief advies geven op een foute en onduidelijke basis. Anton antwoordde: “voor het C.O.R was het Kort Geding duidelijk en dus een reden om positief te adviseren”. Gezien de reacties van de medewerkers zal dit waarschijnlijk nooit meer duidelijk worden.

 

Verder kwam de vraag:’Weet Albron waaraan zij gaat beginnen, zeker als zij over 10 jaar alsnog het CAO van Heineken moet overnemen. Daar kwam geen antwoord op en is het dus de verantwoordelijkheid van Albron!

 

Ook geven de medewerkers aan dat zij niet op gesprekken en presentaties van Albron zitten te wachten en dat de actiebereidheid groter is dan ooit te voren. Ook kan Heineken binnenkort de eerste persoonlijke advocaten van de medewerkers verwachten!

 

De medewerkers gingen wederom voor de zoveelste keer teleurgesteld, belazerd en woedend naar huis.

 

Voor alle duidelijkheid is het aan te raden ook de vier onderstaande berichten te lezen!!

22 december 2004:

Medewerkers Catering en Hospitality willen gerechtelijke beslissing!

De medewerkers van de Catering en Hospitality hebben het advies van de C.O.R. bestudeert en hebben n.a.v. de gehele procedure met de daarin tegenstrijdige punten besloten een gerechtelijke beslissing aan te vragen. Zij hebben het FNV en hun persoonlijke advocaten en raadsmannen opdracht te geven een kort geding c.q. rechtzaak voor te bereiden en op te starten. Vandaag om 21:00 uur zullen de Medewerkers in een spoedbijeenkomst beslissen hoe verder te gaan!! Mede door het commentaar en de raad op ons gastenboek voelen zij zich gesterkt om door te blijven vechten!!

22 december 2004:

Heineken besteedt de catering uit

De uitbesteding van het bedrijfsrestaurant in de Heinekenbrouwerij aan cateraar Albron gaat door. Het conflict over de arbeidsvoorwaarden van de kantinemedewerkers vecht vakbond FNV verder uit via een bodemprocedure. Dat zijn de resultaten van een kort geding dat Heineken tegen vakbond FNV heeft aangespannen. De FNV vindt dat het Heineken-personeel met behoud van salaris en onder dezelfde arbeidsvoorwaarden bij Albron aan de slag moet kunnen. De FNV wil nu het juridische geschil verder uitvechten via een bodemprocedure. ,,Deze patstelling kan alleen de rechter doorbreken'', zegt vakbondsman Wennekers. Zo'n procedure kan jaren duren. Als de rechter de vakbond gelijk geeft, dan wil de FNV met terugwerkende kracht loon terugvragen voor de cateringmedewerkers.

(Bron Leidsch Dagblad)

21 december 2004:

Positief advies C.O.R

Wij konden er op wachten en alles komt uit zoals wij al hebben voorspelt...De C.O.R gaat akkoord met de businesscase van Heineken en doen hierbij de deur open voor de cateraar Albron. De C.O.R. geeft in haar advies wel een aantal punten aan, waar zij het niet eens mee zijn. Dit alles is natuurlijk een grote tegenslag voor de afdeling Catering en Hospitality!! De Bierkater zal blijven brullen, want de medewerkers geven nog lang niet op. In dit advies zitten ook weer tegenstrijdigheden, welke wij natuurlijk hebben laten bestuderen door onze juristen...het laatste woord is hierover nog niet gevallen!!

20 december 2004:

Catering Heineken: "uitslag" Kort Geding.

U heeft er lang op moeten wachten, en daar baalde De Bierkater ook behoorlijk van, maar hier de "uitslag" van het Kort Geding.

FNV Bondgenoten wil u kennis laten nemen van de onderstaande tekst

Vrijdag 17 december j.l. is in Den-Haag het Kort geding geweest dat Heineken aankondigde.

De Fnv Bondgenoten zijn gedagvaard door Heineken op de volgende punt:

 • FNV Bondgenoten moet de afspraken met betrekking tot SBR en uitbesteding nakomen.

 • FNV Bondgenoten moet zich onthouden van uitspraken die deze afspraken ondermijn.

Tijdens de zitting werd duidelijk dat er een misverstand was met betrekking tot onze uitgangspunten: zo is het geenzins onze bedoeling om de huidige SBR inclusief afspraken over uitbesteding op te zeggen. We hebben wel aangegevendat wij een ander juridisch inzicht hebben gekregen met betrekking tot uitbesteding, Centraal werkgeverschap en de Wet Overgang van Onderneming. Het Kort geding heeft niet tot een uitspraak (vonnis) geleid, omdat gaandeweg bleek dat onze opvattingen en die van Heineken over de toepassing van de SBr en het nog te voeren overleg niet wezenlijk van elkaar verschillen. het Kort Geding is beëindigt in een schikking. Hoewel de in de SBR gekozen aanpak nog nooit tot een uitspraak van een rechter heeft geleid, vinden wij dat er alle reden is om de rechter om een oordeel vragen. Dat gaan we dus ook doen! Het feit dat wij nu uitbestedingafspraken hebben die naar onze mening (deels) strijdig zouden kunnen zijn met de Wet Overgang van Onderneming, betekent dat we - in afwachting van een rechtelijk oordeel - uit gaan van wat we nu hebben afgesproken!

Voor de Medewerkers Catering en Hospitality betekent dit dat de huidige SBR (inclusief uitbestedingsafspraken) geldig is. Dit laat natuurlijk onverlet dat als we gelijk krijgen (en dat kan jaren duren) dat uitbestede werknemers alsnog hun recht kunnen laten gelden.

Op 23 december a.s. hopen we het overleg over de nieuwe SBR af te ronden. De huidige geldende afspraken over uitbesteding zijn onverkort van toepassing. Als onze leden daarmee instemmen, blijven deze afspraken ook onderdeel van de nieuwe SBR. In januari a.s. zullen we het resultaat voorleggen aan de leden.

Toon Wennekes.

Alles duidelijk voor u!! De bierkater denkt van niet, de Medewerkers van Catering en Hospitality blijven ook vraagtekens achter dit Kort Geding zetten, zeker omdat het C.O.R. al op dinsdag 21 december hun advies over de uitbesteding moeten geven. De Medewerkers van Catering en Hospitality zullen daarom op woensdag 22 december om 21:00 uur bij elkaar komen, om te besluiten wat zij gaan ondernemen.

 19 december 2004:

                     Negatief advies OR tegen verdwijnen O1-functie

              
De bedrijfsleiding van Heineken heeft de ondernemingsraad er niet van kunnen overtuigen dat de functie van Basis-operatorverpakken per 2007 moet vervallen. Als het aan de bedrijfsleiding ligt,zal de functie van Basisoperator (O1)verdwijnen. Daarbij gaat het om ongeveer 160 medewerkers. Zij krijgen de kans om zich binnen twee jaar te kwalificeren voor de functie van operator (O2) De ondernemingsraad is van mening,dat de O1-functie moet blijven
de belangrijkste argumenten voor dit standpunt zijn de volgende: Verpakken zal een kwaliteitsslag moeten maken. In tegenstelling tot de bedrijfsleiding menen zij dat in deze slag de O1-ers mee kunnen en mee moeten. Basisoperators voeren taken uit ,waaraan altijd behoefte zal blijven. Juist de Basisoperator kent zijn machine vaak het beste.
De kwaliteit van de teams wordt niet zozeer bepaald door het niveau van iedere Operator afzonderlijk, maar door de bereidheid van ieder teamlid om elkaar aan te vullen. Omdat zij het over bovenstaande punten niet eens konden worden heeft de bedrijfsleiding besloten om de implementatiedatum van de adviesaanvraag fijnstructuur verpakken te verschuiven naar 1 februari 2005. Wij vinden dat iedereen voor de kerst moet weten waar hij aan toe is. Dat  betekent dat de teamindeling binnenkort bekend worden gemaakt en dat iedereen die gebruik maakt van de sbr (o.a. 57,5 regeling) duidelijkheid krijgt over de eigen situatie

18 december 2004:

Het is stil aan de overkant!! De Bierkater heeft helaas nog geen officiële bevestiging gekregen omtrent de uitslag van van Kort Geding Heineken tegen het FNV. Ook de medewerkers van de Catering en Hospitality zitten met spanning op het verlossende woord te wachten en vinden het vervelend, dat zij de andere Heinekenmedewerkers geen bevredigend antwoord kunnen geven. De Bierkater denkt dat Heineken of het FNV a.s maandag eerst via het Intranet een reactie zal gaan geven. Luister dus zo min mogelijk naar alle geruchten, welke door de brouwerij heen gaan. "De kwestie is voor Heineken van groot belang omdat uitbesteding van de catering met behoud van verworven rechten van de medewerkers niet erg interessant is. Bovendien weigert de ondernemingsraad over de uitbesteding van de catering te adviseren zolang er in de kwestie geen duidelijkheid is gebracht"  Als De Bierkater iets weet dan ben u de eerste die het van ons zal horen. Blijf dus regelmatig kijken!

(tussen de aanhalingstekens Bron Leidsch Dagblad 17-12)

17 december 2004:

Kort geding Heineken tegen het FNV

Eerste geluiden die De Bierkater bereiken, geven tegenstrijdige verhalen wij wachten dus nog even op officieel bericht!! Het kort geding was vanochtend om 9 uur, bij de rechtbank te Den-Haag. De Bierkater moet op de uitslag wachten.Wij zullen z.s.m. berichten als er nieuwe ontwikkelingen zijn

15 december 2004:

Heineken dreigt kort geding FNV Bondgenoten!!

Heineken in Nederland heeft het voornemen de cateringactiviteiten in Nederland begin 2005 uit te besteden aan een externe cateraar. De voorbereidingen hiertoe zijn reeds geruime tijd aan de gang. De feitelijke uitvoering van het besluit wacht op het advies van de centrale ondernemingsraad (COR), dat eind december wordt verwacht. Dit proces dreigt te worden vertraagd door een door FNV Bondgenoten ingenomen standpunt met betrekking tot uitbesteding in het algemeen. Heineken heeft FNV gevraagd de eerder gemaakte afspraken na te komen. Indien hieraan niet wordt voldaan, ziet Heineken zich genoodzaakt een kort geding aan te spannen tegen FNV Bondgenoten.

Lees verder>>

14 december 2004:

Albron uitgenodigd voor prijsvergelijking!

Maandag 13 december moest er een bezoek van Albron, aan Heineken plaatsvinden. Deze afspraak moest er voor zorgendragen, de prijzen van de verschillende locaties gelijk te trekken. Albron wil dus naar een uniforme prijsstelling. Deze maatregel houd dus in dat u in het bedrijfsrestaurant Productie Zoeterwoude, net zoveel betaald als in het kantoorrestaurant en in de overige vestigingen. Welke prijs daaruit komt zal waarschijnlijk voor niemand gunstig uitpakken. Wat de medewerkers van de Catering en Hospitality alleen niet begrepen, is dat het nu precies in de tijd van onrust plaats moest vinden. Wij leven al niet meer op een al te goeie voet, met de Heinekendirectie en dan toch nog deze "Vijandigheden" er even voor de Kerst er door drukken. Wij denken dat er meer aan de hand is, door dit plotseling ingelast bezoek. Zou Heineken toch al iets voor 1 januari willen regelen, wij denken het haast van wel!
De medewerkers van de Catering en Hospitality hebben geen zin om met de mensen van Albron te praten en hebben  Gea Everards dringend verzocht om de afspraak te af te zeggen. 

13 december 2004:

Zo worden de toekomstige vacatures toch nog snel even afgepakt!

Iedereen heeft het ondertussen al gehoord, de koffieautomaten en de Frisdrankautomaten gaan over naar een andere bevoorrader. Deze overname betekend dat er voor de Catering en Hospitality weer twee FTE'S verloren gaan (ook het Pum is al naar een andere afdeling gegaan) Zeker in een tijd van veranderingen waren deze vier FTE'S welkom geweest om medewerkers te herplaatsen. Douwe Egberts gaat het bevoorraden en de service van de automaten in eigen beheer nemen. Deze overname zal gaan inhouden dat de Catering en Hospitality geen onderhoud meer mag doen en ook niet meer mag bijvullen. Heeft uw afdeling dus een storing aan de automaat of hij is leeg...De Catering en Hospitality komt niet meer bij u langs, niet om u te benadelen, maar om de eenvoudige reden...wij hebben geen sleutel meer in ons bezit. Wanneer deze overgang zal gaan plaatsvinden, weten wij nog niet want ook hier zijn weer een veel miscommunicaties geweest. Dit gezien het feit dat er in een het silogebouw al een nieuwe koffieautomaat is geplaatst, met de mededeling of er een medewerker van het  bedrijfsrestaurant even langs wilde komen, voor service uitleg. Maar zoals wij eerder in dit verhaal al hebben uitgelegd....zij mogen dat niet meer doen! Natuurlijk zullen wij u een telefoonnummer geven, zodat u in de Nachtdienst Douwe Egberts kun bellen!!  

10 december 2004:

I.V.M. de bijzetting van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard Der Nederlanden, zal deze Nieuwspagina op zaterdag 11 december niet worden geactualiseerd!! De Startpagina's van de Bierkater zullen van 09:30 uur tot 14:00 uur niet bereikbaar zijn!!

9 december 2004:

Voorlopig geen acties bij cateraars Heineken

ZOETERWOUDE - De acties die voor eind deze week gepland stonden bij de cateraars van bierbrouwer Heineken gaan niet door. Vakbond FNV Bondgenoten heeft de acties afgeblazen op basis van nieuwe inzichten in de arbeids-rechtelijke gevolgen van het afstoten van de cateraars naar cateringbedrijf Albron. Volgens de juristen van de bond komt het uitbesteden van de catering in feite neer op de overname van een bedrijfsonderdeel. Dat zou zijn omdat Albron niet alleen mensen maar ook spullen overneemt van de bierbrouwer.

Wanneer het verhaal van de bondsjuristen klopt, heeft dat verstrekkende gevolgen voor de voorgenomen uitbesteding van de catering. De betrokken werknemers behouden in dat geval namelijk al hun opgebouwde rechten. Dat betekent dat Albron niet zijn eigen arbeidsvoorwaarden op kan leggen. De kans is groot dat het afstoten van de catering onder die voorwaarden voor zowel Albron als Heineken niet interessant meer is. Daarnaast speelt nog mee dat de vakbond indertijd alleen zijn medewerking aan de uitbesteding van de catering heeft toegezegd op voorwaarde dat deze ingreep Heineken een forse besparing op zou leveren. Die besparing, die er aanvankelijk wel leek te zijn, zou onder de nieuwe constructie wel eens volledig verloren kunnen gaan.

De directie van de Zoeterwoudse bierbrouwer heeft nog niet op de ideeën van de FNV gereageerd. Een woordvoerder laat weten dat de eigen juristen op dit moment het standpunt van de bond in onderzoek hebben. De uitbesteding van de catering is slechts één van de ingrepen die bij de bierbrouwer op stapel staan. Heineken is druk bezig met een reorganisatie waarbij in totaal 450 banen verdwijnen.

(Bron Leidsch Dagblad 9-12-2004)

7 december 2004:

HEINEKEN verloor gisteren, door de slechte berichten over de dollar-verliezen maar liefst -0,49 op 23,64 euro, blijkbaar zijn de groten in Nederland toch nog flink verrast door de sterke daling van de dollar...terwijl de Beurswebsite (Stehanies) al bijna een jaar geleden vertelde dat de dollar richting de 1,40 tegen de euro zou kunnen gaan zakken,weten ze dat blijkbaar niet bij een de multinational De huidige koers is dan ook nog steeds een paar euro te hoog, men is blijkbaar met wat anders bezig dan met het runnen van het bedrijf. Op 21 euro ziet Stepanie pas weer enige steun liggen bij Heineken, want de gang van zaken in de rest van de wereld in de bierbrouwerij is ook niet zo voortreffelijk, terwijl Heineken nog steeds een belachelijke hoge koerswinst-verhouding heeft. Stephanie schreef ook over aandelen waarvan zij wel put-opties zou durven kopen, zoals Heineken, Unilever en Elsevier, meteen waren ze allemaal al flink lager. Ook deze keer zal zij wel wat gaan winnen met mijn puts Heineken, zoals een paar maanden geleden.

(Stephanies Beurstip)

6 december 2004:

Catering Heineken:

Wel overgang van onderneming ......

.....en dat betekent dat cateraars die over gaan naar Albron hun huidige arbeidsvoorwaarden behouden!

Onze juristen zijn van mening zijn dat er, ondanks het centraal werkgeverschap bij Heineken, sprake is van overgang van onderneming omdat  "essentiële materiële activa worden overgenomen of ter beschikking worden gesteld aan de verkrijger.
Dat is aan de orde bij de uitbesteding van de catering.

Het bovenstaande betekent dat er bij uitbesteding geen sprake meer is van beëindiging dienstverband bij Heineken en een nieuw dienstverband bij de verkrijger, maar dat  de rechten en verplichtingen van Heineken Nederlands Beheer tegenover de werknemers in de catering van rechtswege overgaan op de verkrijger. De arbeidsovereenkomsten lopen dus gewoon door en opzegging/beëindiging daarvan is niet nodig.

 Dus, er zijn twee zaken van belang:

1.       de arbeidsovereenkomst loopt door van Heineken naar Albron: beëindiging bij  Heineken is niet nodig en een neiuwe arbeidsovereenkomst bij Albron is niet nodig.
 

2.       de beloning blijft op hetzelfde niveau als die is op datum uitbesteding.

Maar: dat vinden onze juristen. Heineken moet het daar mee eens zijn en bereid zijn de tekst met betrekking tot uitbesteding te veranderen. Zonder die veranderingen sluiten wij geen nieuwe SBR (inclusief uitbesteding) af.

Voor het eind van de week waren er ACTIES gepland. Het is niet verstandig deze door te laten gaan. Laten we eerst de bovenstaande discussie af wachten.

Met vriendelijke groet,

Toon Wennekers
Districtsbestuurder FNV Bondgenoten

6 december 2004:

En weer een Interview!!

De Medewerkers van de Catering en Hospitality zijn niet meer te stoppen!! John Roest heeft wederom aan een groot Horecamagazine, een interview gegeven. Dit horecamagazine heeft interresse voor ons verhaal getoond. Ook deze keer was de drijfveer, dat Heineken niet meer met de Medewerkers wilt communiceren (vanwege de Open brief aan Grolsch) en dat zij nog steeds in onzekerheid verkeren. Het Horecamagazine heeft een Landelijke dekking en wordt gelezen in alle Instellingen, Zorgcentra, Verpleegtehuizen en Cateringkeukens in Nederland en een deel België. Het magazine zal medio decemder verschijnen. N.a.v. dit interview heeft ook een Duits en Engels Horecamagazine kontakt gezocht, voor een Interview. En wij kunnen u verzekeren, wij zijn er nog lang niet en doen er alles aan om onze toekomst zeker te stellen (aldus de Medewerkers van de Catering en Hospitality Heineken) Voor zullen na verschijnen van het Horecamagazine het interview plaatsen!!

30 november 2004:Stiptheidaktie wordt door Heineken gezien als werkweigering!!

Na de "dreigbrief "van "De messen zijn geslepen" kregen de medewerkers van de Catering en Hospitality weer een "dreigbrief "en daarmee kleineerd en intimideerd Heineken nogmaals de medewerkers.

Nadat gisteren door de Heineken-directie een verbod kwam op het plaatsen van de Posters, ontving De Bierkater vanmiddag  van de medewerkers een email!  Alle medewerkers hebben een officiële waarschuwing, op de voor vandaag geplande aktie  per email  ontvangen, met de volgende tekst:

Naar aanleiding van de pamfletten die in het productie- en kantoorrestaurant zijn opgehangen het volgende:

Er kan geen sprake zijn van het:

 1. beperken of wijzigen van het assortiment door onze medewerkers

 2. het weigeren van aanvragen voor vergaderlunchesdoor onze medewerkers

 3. het wijzigen van openingstijden van de resaturants door onze medewerkers.

Indien het assortiment toch wordt beperkt dan wel gewijzigd, aanvragen van vergaderlunches worden geweigerd of openingstijden worden aangepast, is sprake van werkweigering die voor de betrokken medewerker belangrijke consequenties met zich mee zal brengen.

Hierbij verzoek ik jullie ervoor zorg te dragen dat de medewerkers op de hoogte worden gesteld van het bovenstaande.

Ook vraag ik jullie om mij direct op de hoogte te stellen indien sprake is van een vorm van werkweigering.

Tot slot het verzoek om de pamfletten te verwijderen, omdat deze inhoudelijk niet juist zijn.

Met vriendelijk groet,

U kunt uit deze brief een bekende les leren, n.l. bij het minste krijgt men al een waarschuwing, daardoor kan uw dossier snel gevuld worden.Bij deze kleine stiptheidsaktie, spreek men al van werkweigering en dat kan je baan kosten!! Reeële akties om daarmee je ongenoegen kenbaar te maken, worden door Heineken dus niet op prijs gesteld.

Maar info hierover volgt!

29 november 2004:
Heineken sommeert de informatieposters te verwijderen.

Heineken sommeert informatieposters te verwijderen. Deze posters waren bedoeld de andere Heinekenmedewerkers te informeren naar de aktie .Twee uur na het starten van de onderstaande aktie heeft de Heinekendirectie kontakt met Arbeidszaken gezocht en heeft daarna de medewerkers van Catering en Hospitality gesommeerd om met onmiddelijke ingang de infomatieposters te verwijderen. Als dit niet zou gebeuren, kon het weleens slecht met de betrokken medewerkers afgelopen. Na deze beslissing van de Heinekendirectie zijn er in het bedrijfsrestaurant en bij Verpakken onrusten uitgebroken. Tevens kwam het bij de afdeling Brouwen tot een meningsverschil tussen een Medewerker en een Leidinggevende. Ook daar heerst onrust!! Heineken heeft met dit verbod, alweer laten zien alles in de kiem te willen  smoren. Nu heeft deze beslissing averechts gewerkt! De Bierkater zal u verder informeren over deze onrusten, indien er meer feiten bekend worden!

28 november 2004:
Wijziging openingstijden Bedrijfsrestaurant!!

Vanaf 1 maart 2005 zal naar alle waarschijnlijkheid, zal de Catering en Hospitality uitbesteed aan ALBRON. Dit heeft niet alleen nare gevolgen voor de medewerkers van de Catering en Hospitality, maar zeker ook voor onze overige Collega's binnen Heineken! Zo zal per 1 maart het assortiment vooral buiten de Dagdiensten belangrijk inkrimpen. Ook de openingstijden van de Keuken en Kassa"s zullen drastisch verminderd worden.

Voor meer informatie, zie de Actiepagina!

26 november 2004:
Je zal toch maar een O1 zijn, en na het uitstellen van de "Intentiegesprek" toch nog bij je leidinggevende moeten komen. Dat gebeurde een medewerker van de afdeling Verpakken. De "Intentiegesprekken" waren dus voor onbepaalde tijd uitgesteld en er was even rust in de tent. dat dachten wij, maar door weer een onbegrijpelijke Communicatiefout ging er toch weer iets mis. Een dag na het uitstellen van de "Intentiegesprekken" (zie twee de bericht hieronder) werd er in de nachtdienst een medewerker bij zijn leidinggevende geroepen. wat zal er er aan de hand zijn, je wordt niet zomaar op het matje geroepen. De aap kwam al snel uit de mouw, een "Intentiegesprek", terwijl de OR toch zo nadrukkelijk bij de bedrijfsleiding er op aangedringt had de "Intentiegesprekken" tot nader orde uitgesteld. Bedrijfsleiding heeft er mee ingestemt en te bekijken hoe deze gesprekken met een goede basis en toekomstbeeld z.s.m te kunnen hervatten. De medewerker van verpakken heeft dus onrechtmatig dit betoog moeten aanhoren, gevolg ervan...dat weten wij allemaal!! Dit gesprek zal nog een staartje krijgen, want de deze medewerker laat het hier waarschijnlijk niet bij zitten. Het maakt ook helemaal niet uit hoe dit gesprek toch nog plaats heeft kunnen vinden...vergeten de email te lezen, correspondentie niet gezien of de Bierkater niet gelezen. Maar weer zo een typisch voorbeeld van Ruiscommunicatie, een dooddoener voor zowel de medewerkers als voor het Bedrijf. Zover mogelijk en zullen wij het niet laten komen.

Maar ze blijven bezig bij Heineken, een dag na dit incident is er een aankondiging van de OR uitgedeeld! Ook dit ging over de "Intentiegesprekken" het heeft alleen een andere naam gekregen en heet nu "Intakegesprekken" De Medewerkers vinden "Outtakegesprekken" beter bij deze handeling passen. Het is dezelfde shit in een andere "verpakking"

24 november 2004:
Heineken wil wissel met Amstel in Champions League

Heineken is in onderhandeling met voetbalbond Uefa om zijn Champions League- sponsordeal aan te passen. De bierbrouwer wil de sponsornaam Amstel inruilen voor Heineken. Dit meldt het Britse marketingvakblad Marketing Week. Het blad beroept zich op anonieme bronnen die de prijsverhoging van de sponsordeal als belangrijke reden noemen. Uefa zou het tarief voor zijn vier hoofdsponsors Amstel, Ford, Mastercard en Sony Playstation, verhoogd hebben naar circa 66 miljoen euro voor een driejarige sponsortermijn. Volgens de ingewijden is Heineken van plan om een nieuwe driejarige deal te sluiten omdat ze niet zoveel moeite zou doen voor een naamswijziging die maar één jaar van toepassing is. Heineken zelf weigert commentaar te geven.

22 november 2004:
Opschorting "Intentiegesprekken"
Op verzoek van de OR zijn de "intentiegesprekken" met O1- medewerkers van verpakken tot nader bericht uitgesteld! Deze gesprekken zijn bedoeld om de O1-medewerkers naar het O2-niveau te brengen. Dat deze "promotie" geen vrijwillig keuze van de medewerkers is, wist men allang. Het niet behalen van het O2-niveau betekend automatisch wegwezen! De O1-medewerkers zouden dus boventallig worden! Ook kon men kiezen voor de SBR regeling, de huidige regeling is gunstiger dan de regeling die in 2007 (dit is de deadline voor de O1 om O2 te worden) van toepassing zou zijn. Met andere woorden pak nu meteen de huidige SBR, dan hoeft je niet te leren en zijn wij meteen van je af! Natuurlijk willen de O1-medewerkers er alles aan doen om een O2 te worden. Het kan ook mis gaan, want onderdruk leren werkt niet en kon je ondanks je inzet toch nog op straat te staan, met een regeling die dan waarschijnlijk geen waarde meer heeft!! Helaas was bedrijfsleiding al met de gesprekken begonnen, daarom heeft de OR (door "ingrijpen" en "aandringen" van verpakken) de Bedrijfsleider en Hoofd P&O te kennen gegeven de gesprekken uit te stellen totdat een goede fundering en een duidelijk toekomstbeeld voor deze  "Intentiegesprekken" is gelegd

19 november 2004:
Biergigant SABMiller verdubbelt winst
LONDEN (ANP) - Bierbrouwer SABMiller heeft de verwachtingen over zijn resultaten overtroffen door donderdag voor de periode van 1 maart tot 30 september een nettowinst van 699 miljoen dollar (550 miljoen euro) te presenteren. Dat is meer dan twee keer zoveel als die van de eerste zes maanden van zijn vorige gebroken boekjaar. Het voorheen als South African Breweries bekend staande concern profiteerde vooral van de verkoop van een belang in een Chinese brouwerij. Daarnaast was de winstgroei te danken aan hogere omzetten in opkomende markten als China en Oost-Europa en gunstige valuta-effecten door de goedkope dollar. De maker van biermerken als Miller en Pilsner Urquell haalt bijna driekwart van zijn winst uit de zogeheten groeimarkten. De Belgische concurrent InBev moet genoegen nemen met 50 procent. De omzet van SABMiller steeg in de zes maanden tot 30 september van 6,28 miljard naar 7,18 miljard dollar (5,64 miljard euro).

(Bron DFT)

16 november 2004:
Interview voor Landelijk Magazine!
Verleden week heeft er weer een interview met John Roest van de Catering en Hospitality aan een Landelijk Magazine plaatsgevonden. Zoals wij al hadden gewaarschuwd proberen wij nu de Landelijke en Internationale pers te bereiken. Wij willen ons ongenoegen overbrengen naar iedereen, die daar in de toekomst iets aan kan hebben. Er word o.a. gesproken over de starrige houding van de Heinekendirectie, zij willen niet meer praten, omdat er in April een open brief aan Grolsch is verstuurd. Omdat Heineken deze kinderachtige en arrogante houding aanneemt, moet alles maar wereldkundig worden. Gezien het gastenboek heeft deze bekendmaking, vruchten afgeworpen!! Het magazine zal 16 november verschijnen!
Het het Interview!      
                                Klik Hier

11 november 2004:   Allemaal plakken of een zoethoudertje

Veel medewerkers van "Verpakken" vertellen, dat de 5 ploegendienst blijft!

De elfde van de elfde het lijkt wel carnaval bij H*in*ken, zal het gesprek met teamleiders gunstig voor de medewerkers uitpakken. De Bierkater denkt van wel, ze kunnen niet anders, want de directie staat met de rug tegen de muur. Wat voor "redding" zullen zij nu weer voor "verpakken" bedenken, is het voor even of kan iedereen tot zijn zestigste blijven! Het is allang geen geheim meer, want de medewerkers van Verpakken hebben het over een nieuw verpakkingsmiddel, omdat de concurrent het ook heeft? Door deze "snelle" en precies op tijd komende aktie zal de boventalligheid waarschijnlijk van de baan zijn en de 5 ploegendienst gewaarborgd blijven. De Bierkater zal niet verder op deze materie doorgaan, omdat het de belangen van H*in*ken kan schaden. Maar ze mogen wel opschieten, want andere concurrenten zijn ook al voorbereidingen aan het treffen! Dus laten ze a.u.b niet de weer achter de feiten aanlopen.

Wat De Bierkater wel zeker weet is, dat de Teamleiders van de Catering en Hospitality niet zijn uitgenodigd om aan deze meeting van de teamleiders deel te nemen. En dat vinden wij een hele slechte zaak, omdat het tenslotte gaat om het algemeen beleid en belang. Misschien krijgen wij nog wel iets van Tijgertje te horen, maar die is geen teamleider. Dus voor de zoveelste keer worden wij weer niet serieus genomen. Het gaat nu echt naar gerichte discriminatie tegen de Catering en Hospitality ruiken. En dit zal weer een aanslag op de motivatie zijn. Het werken wordt ons nu echt onmogelijk gemaakt!

10 november 2004:        Geruchten
De geruchten blijven komen, er komen veel verhalen in het Bedrijfsrestaurant van de andere afdelingen. Frankrijk dicht, gewoon 5 ploegen, boventalligheid van de baan maar ook welke groep medewerkers slachtoffer wordt van de boventalligheid. Je weet dus niet meer waar je aan toe bent, misschien weer een communicatiestoring, De Bierkater weet het ook niet meer. Het laatste nieuws welke ons vandaag uit verschillende bronnen heeft bereikt is ....Frankrijk blijft voortlopig wel open, als er boventalligheid komt dan wordt er steeds over een specifieke functie gesproken. Ook hebben wij vernomen dat de Teamleiders de H*in*kenDirectie en Personeelszaken op 11 november van 15 tot 19 uur een bijeenkomst hebben bij Hotel Groenendijk en krijgen instructies, over....vul zelf maar in!! Er zijn broodjes aanwezig, er zal dus het èèn en ander te bespreken zijn. Wij van De Bierkater hopen dat de broodjes niet het laatste avondmaal zal worden

09 november 2004:
Al jaren is de slogan "Alcohol maakt meer stuk dan u lief is" Heineken gaat de consument op de effecten van alcohol wijzen. Heineken maakt erop attent dat alcoholgebruik de rijvaardigheid aantast en hartproblemen kan veroorzaken. Om klanten hierover te informeren heeft het bedrijf een website gemaakt. Twee jaar geleden is het in de sigarettenbranche verplicht, de mensen met teksten erop te wezen, dat roken slecht is. Volgend jaar is het zelfs verplicht om de mensen te laten zien wat roken met uw lichaam doet. De sigarettenmerken zullen dit gaan doen door foto's op de pakjes te drukken. Wij van De Bierkater willen nu al vooruitlopen op wat eerdaags misschien ook verplicht wordt, foto's van de gevolgen van alcohol op de bierflesjes. Hieronder vindt u een aantal "voorbeelden"


                               Klik op de foto, voor een grotere weergave!

De Bierkater vindt het een hele goede zaak dat de consument "opvoedende" voorlichting krijgt. Laat Heineken zich nu maar eerst eens bekommeren om al die medewerkers die Heineken groot hebben gemaakt en de medewerkers die Heineken groot moeten houden!

(De Bierkater wil niet schijnheilig doen wij lusten op zijn tijd ook een Pilsje, maar even geen "Bierje" meer)

07 november 2004:                                                    

                                                                                                    Klik hier voor de Open Brief

De medewerkers van Catering en Hospitality hebben een open brief aan de C.O.R gestuurd. Helaas stond deze brief diep in het Intranet van Heineken en moest men er wat moeite voor doen (zes muisklikken) om op de goede pagina te komen. Maar hier hoeft u maar èènmaal met uw muis te klikken
                                                      

05 november 2004:
Het Zuid-Amerikaanse Avontuurtje                         
                                                                                                                          Klik hier voor het overzicht
190 miljoen Euro vernietigd!!                     
(Daarvan zouden alle medewerkers van de Catering en Hospitality tot hun pensioen aan het werk van kunnen blijven)

Het hele debacle Kaiser, chronologisch gerangschikt vanaf 15-09-2000.
De aankoop van het belang in de Zuid-Amerikaamse Bierbrouwer Kaiser is een Financiële strop geworden. De kosten van dit avontuurtje, zullen wij ongetwijfeld terugvinden in de cijfers van het vierde kwartaal 2004. Maak je niet druk over de topfunctionarissen zij zullen er weinig van gaan merken…nee de mensen op de werklvloer zullen daar op korte termijn wel weer een “krattensessie” over krijgen.

05 november 2004:
Henk Broerse heeft een vraag!!

Jullie hebben het waarschijnlijk allemaal gelezen, maar voor onze collega's die vrij zijn even een toelichting. Iedereen weet ondertussen dat de redactie  van LIDB en Vers van het Vat de huisregels van Heineken moeten naleven, om zo weinig mogelijk negatief nieuws naar buiten laten lekken. Een aantal editie's terug deed H van D*rt een ultieme poging om LIDB weer smoel te geven. Daarin vroeg hij om reactie's en commentaar van de medewerkers. om daar zonodig antwoord op te kunnen geven. Nu in de laatste uitgave is een brief van Henk Broerse gepubliceerd, waarin hij zijn verontrusting uitspraak, over het voorbestaan van Heineken en waaron ondanks alle winsten toch zoveel reorganisaties zijn. Ook komt hij op een door hem gestelde vraag terug... Waarom moet de Catering uitbesteed worden. Henk en vele met hem, vinden het een raadsel dat Heineken momenteel alleen maar bezig lijkt te zijn om andere brouwerijen op te kopen. Het antwoord van H van D*rt daar gaan wij niet op in, dit was weer het zelfde verhaaltje welke wij altijd te horen krijgen en is toch al bij iedereen bekend

Wij bedanken Henk voor zijn steun aan onze afdeling en omdat hij het lef heeft gehad om deze brief naar LIDB te sturen. Wij hopen dat andere medewerkers ook hun ongenoegen naar LIDB gaan sturen, want "Als we gaan...dan gaan we met zijn alle"

Natuurlijk hopen wij dat LIDB en Vers van het Vat nu eindelijk onpartijdige bladen worden, Zeker nu Heineken ook weer andere plannen heeft met deze bladen. Een platform voor een partij worden is niet nodig, maar een beetje tegengas kan wel de doorslag geven, want "Als we gaan...dan gaan we met zijn alle"

31 oktober 2004:
Shell is de favorietste werkgever van Nederland. Het olieconcern laat daarmee andere multinationals als ABN Amro, Unilever en ING achter zich. Tweede staat Philips, Derde De Politie en de rijksoverheid. Ook favoriet zijn KLM, KPN en De Rabobank. De resultaten zijn onder 10.748 personen door het continu Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek van de Intelligence Group gehouden. Ieder kwartaal wordt er een onderzoek gehouden. Het derde kwartaal bracht een aantal wisselingen in de top-10. Philips, de rijksoverheid en ING wonnen aan populariteit en stegen in de ranglijst. KPN moest een aantal stappen achteruit. Alle "verbazing" gaat uit naar Heineken, deze Multinational komt weer niet in de Top Tien voor (hoe is het mogelijk)
Heineken stond in 2002 op de 11e plaats, in 2003 op de 16e. Op welke plaats zal Heineken in 2004 staan!!Bij een onderzoek bij Jonge Hoog opgeleiden staat Heineken op een 10e plaats en bij een Imago onderzoek moet Heineken met een 8e plaats genoegen nemen!

29 oktober 2004:
Meer winst voor Amerikaanse biergigant         

Het Amerikaanse bierconcern Anheuser-Busch (BudWeiser) heeft in het derde kwartaal van dit jaar een winst behaald van 684 miljoen dollar. Dat is wat meer dan de 664 miljoen dollar uit het derde kwartaal van het afgelpoen jaar. De bierbrouwer maakte zijn kwartaalcijfers woensdag bekend. Per aandeel steeg de winst van 80 naar 85 dollarcent. Dat is precies wat analisten hadden verwacht. De kwartaalomzet van het concern was met 4,68 miljard dollar niet veel anders dan in de vergelijkbare periode van 2003. In de Verenigde Staten, de belangrijkste afzetmarkt van Anheuser-Busch, nam het volume met 0,1% toe. Ook zij hebben problemen door het huidige slechte weer en tegenlopende consumptieverbruik, maar geen gezeur over boventalligheid, uitbesteding of slechte zomers en met een positieve kijk op de toekomst. Anheuser-Busch is trots op zijn medewerkers En ze groeien nog gestaag.Een duidelijk managementbeleid met oog voor de werknemers!

                                         

26 oktober 2004:
Wederom een advertentie op stephanies, deze site trek per maand ongeveer 25000 bezoekers en heeft een totale bezoekersaantal vanaf 14-01-2000 van 743.000 een mooie gelegenheid voor de Bierkater om weer de aandacht van de deze bezoekers te trekken. De kosten voor deze advertentie komt geheel ten goede aan het studiefonds voor de Filipijnse kinderen.Wij zijn wel sociaal en helpen deze kinderen en zijn er trots op dat we door deze acties en De Bierkater iets kunnen betekenen voor een ander  Zo helpen onze toegenomen sponsorgelden ook nog een goed doel.

Maar deze mooie advertentie is nog niet alles er komt in november nog een grotere verrassing tot naamsbekendheid van De Bierkater.

21 oktober 2004:
Gisteren is tijdens de bijeenkomst van de Catering en Hospitality de adviesaanvraag van de directie besproken. Als vanouds was het bedrijfsrestaurant Zoeterwoude het toneel van strijd en saamhorigheid. Afgevaardigen uit het hele land waren aanwezig om het arrogante en egoistische besluit, gepresenteerd op 13 oktober door Dhr. P.P. de Ridder en Mevr. G. Everards aan te vechten.Een aantal kaderleden van het FNV en Toon Wennekers hebben de medewerkers geinformeerd, naar de mogelijkheden, tot aktie voeren. Omdat de directie niet meer met de medewerkers van de Catering en Hospitality wil praten, waren de medewerkers het unaniem eens, dan maar niet meer praten en over gaan tot andere middelen. De directie heeft de medewerkers zelf in deze situatie en stadium gebracht (aldus de Kader-leden) de roep om keiharde akties is zeer groot en zal snel tot uitbarsting komen. Een grote collectieve aktie kan daarom niet uitblijven! Verder is er namens de leden van de FNV Bondgenoten gevraagd om Juridische hulp. Deze Juridische hulp is meteen aan de leden aangeboden. Ook de niet-leden hebben persoonlijke jurische hulp aangevraagd, zodat de Juristen hun krachten kunnen bundelen. De medewerkers zijn er allen over eens, dat de strijd nog niet gestreden is en zullen met volle tegenzin de directie van Heineken voor de rechter dagen! Zij weten zeker dat het recht zal zegevieren BIERTJE!!

20 oktober 2004:
Inmiddels is duidelijk dat de op 13 oktober gepresenteerde adviesaanvraag Catering niets nieuws heeft gebracht.  Daarom organiseren de medewerkers van de Catering en Hospitality vandaag om 14:30 uur een bijeenkomst, ook zal daarbij de Vakbond FNV aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst zullen een aantal voorstellen voor akties worden besproken. Ook zal de voor uitgaande geplande correnspondentie behandeld worden,

19 oktober 2004:
Even hebben wij vier dagen rust op de plaats genomen en gehoopt op reacties van de Heinekendirectie. Helaas is er geen respons gekomen, wij gaan dus maar gewoon weer verder. Misschien is het een goed idee om de afdelingen Brouwen en Verpakken ook ruimte op deze website te geven. Zodat wij de komende jaren door kunnen blijven gaan!

De Bierkater geeft nog lang niet op!! 

Het Heineken duurzaamheidverslag 2002-2003 is verschenen, met daar in "weer" de bekende "positieve" kijk op Heineken, met een lachwekkend onderwerp in Hoofdstuk 4, artikel 5..... Medewerkers: Onze medewerkers zijn van doorslaggevend belang voor het succes van de onderneming op lange en korte termijn. Het personeelsbeleid van Heineken is gericht op ontwikkeling en benutting van individuele kwaliteiten en op betrokkenheid bij de onderneming! Heineken wil de betrokkenheid van de medewerkers bij de onderneming vergroten, of dat lukt is goed bekend.

Zijn ze vergeten om erbij te zetten...Zodra Heineken van hun expertise en betrokkenheid hebben genoten, dan schoppen wij ze na 30 jaar weer de straat op!!

15 oktober 2004:
Vandaag hebben de medewerkers van De Catering en Hospitality de Vraag en Antwoord pagina's bestudeerd. Hier staan de vragen in, die de medewerkers tijdens de presentatie gesteld zouden hebben. Wij zeggen met nadruk "gesteld, omdat niet alle vragen ook daadwerkelijk gesteld zijn. Dit vraag en antwoord document is geheel op eigen inzicht door de directie samengesteld, waarin zij zelf de vragen stellen en daar meteen antwoord op geven. Natuurlijk staan daar "met goed geluk" ook vragen in waarop de medewerkers een antwoord willen, maar op veel vragen wilde of wist de directie geen antwoord te geven. Uit aantal vragen kunnen wij opmaken, dat ze ons toch weer voor stommelingen aanzien, want vragen als "Of wij in Heinekenkleding blijven lopen en of wij van de Heineken faciliteiten gebruik mogen blijven maken" dat snappen wij zelf wel!!

Een aantal vragen komt zeker niet van de Catering en Hospitality medewerkers. Deze vragen en antwoorden, roepen weer veel onrust en onzekerheid bij andere afdelingen op! Collega's van de andere afdelingen, komen nu met de vraag "waarom hebben jullie deze vraag gesteld! Dus met nadruk, deze vragen zijn absoluut niet gesteld en dus ook aan de orde gekomen en tijdens de presentatie van de adviesaanvraag Catering en Hospitality!

Deze vragen zijn:

Wij van De Bierkater zien deze vragen, als onrust zaaien op andere afdelingen en daarbij de zwarte piet naar de Catering en Hospitality toe te schuiven. Het heeft ook totaal niets met de adviesaanvraag Catering en Hospitality te maken en geeft alleen weer aan dat de ondergang van Heineken voortgezet wordt.

14 oktober 2004:

Een verkapte afslachting!
Als gevaarlijke criminelen, werden de Heinekenmedewerkers van de Catering en Hospitality door hun Directie verwelkomt. Proseco (Heineken Beveiling) stond bij de ingang van De Hooiberg (herkenbaar door hun optreden, tijdens het jaarfeest) op de medewerkers te wachten, terwijl zij alleen maar hun baantje wilde verdedigen!  Deze Arrogante en E
goïstische  Directie is zoals vele dictators bang voor alles en iedereen! Philip de Ridder fungeerde als spreekstalmeester en Gea Everards mocht als een trekpop met afstandbediening de gesprekken aan elkaar knopen! In een voorspelbare en langdradige presentatie, waarin een aantal medewerkers als idioten zijn behandeld, werd zoals verwacht de toekomstige cateraar (Albron) bekend gemaakt. De winst moet daarbij ook nog over de ruggen van alle Heinekenmedewerkers behaald worden!  Er zal een beperkte openingstijd gerealiseerd worden. In de dagdienst zal wel alles bij de oude situatie blijven. De collega's die dat rotrooster met 5 nachten moeten gaan lopen, krijgen geen warme maaltijd meer. Deze noodsprong moet men gaan maken, omdat er in de nachtdienst geen winst meer gemaakt kan worden, om de aandeelhouders tevreden te stellen. Zonder enige emotie werd gezegd, dat er veel Heineken-medewerkers te duur zijn voor de brouwerij! Kortom een presentatie waarbij je weer veel vraagtekens kan plaatsen, alleen het bekend maken van de Externe cateraar, is nu duidelijk geworden!

Na afloop van de presentatie, wilde een Kaapverdische cateringmedewerker het woord. Hij vertelde vol trots dat hij 24 jaar bij Heineken werkt en op de Kaapverdische Eilanden en Rotterdam altijd Mister Heineken werd genoemd! Hij ging altijd met veel plezier naar zijn werk. De laatste tijd moet hij alleen het gezeik rond de uitbesteding aanhoren. Als antwoord van deze Arrogante en Egoïstische Directie kwam "tja maar je gaat toch van werk naar werk" Dat dit met een financiële schade van 1600 Euro per maand gepaart gaat dat interesseert hen geen moer, maar wel zelf in een Audi A8 naar het werk gaan. Terwijl de medewerkers niet eens meer een fiets kunnen kopen!  Met de overgang naar de Cateraar, sterft er dus een ook stukje Heineken op De Kaapverdische Eilanden en in Rotterdam(en dat zal Heineken merken ook)

13 oktober 2004:
Afslachting of een Sociale beslissing!!

Vandaag wordt het voor vele Heinekenmedewerkers de dag van de waarheid. Wat krijgen zij te horen, is het oprotten of overleven. Vanmiddag om 15:00 uur is de presentatie van de adviesaanvraag en plannen voor de "toekomst" Veel medewerkers staan op springen en zullen nog wel van zich laten horen. Wij hopen dat het management een sociaal en wijs besluit zal nemen. De Bierkater houdt u op de hoogte, blijf dus deze site bezoeken!!

11 oktober 2004:
De VD en de DD is Maandagochtend opgekomen, er wacht een negatieve verrassing, voor wie de website niet hebben gelezen. Het nieuws wat hieronder gepubliceerd is zal nu bij iedereen bekent zijn. De pleuris is bij de Catering en Hospitality en Brouwen nu echt uitgebroken en er hangt een zeer dreigende sfeer. Mocht het nieuws op woensdag negatief zijn, dan zijn de rapen gaar! Medewerkers voelen zich nu echt door het management bedrogen en zullen zeker stappen gaan ondernemen. Ondertussen beginnen er op het gastenboek ook dreigende teksten te verschijnen. Om te gevoelens van de schrijvers tot uiting te laten komen, zal De Bierkater de teksten alleen minimaal aanpassen!! Het wordt dus de hoogste voor Heineken om te gaan praten, en wel binnen een week!!

08 oktober 2004: 
Ouderwets en Oubollig Management!!

Dit is waar Heineken garant voor staat! Slecht nieuws brengen zij nog steeds vlak voor een weekend of vakantie en dit keer van Mevr G. Everards  (facilitair Manager Heineken) Wij hebben het hier over de adviesaanvraag voor de Catering en Hospitality. Deze werd eerder dit jaar aan De  C.O.R aangeboden. Omdat er een aantal zaken niet klopte en in de eerste instantie waren afgekeurt, moest er snel het èèn en ander worden aangepast. Nu een half jaar later moest de herziene aanvraag worden ingedient. Dit zou op 1 oktober moeten gebeuren. Helaas werd deze deadline niet gehaald en daarom uitgesteld naar 13 oktober. Ook deze datum zou niet gehaald worden, Catering en Hospitality rekende dus op een uitgestelde datum. Wat schetst hun verbazing, vrijdagmiddag 8 oktober om 13:30 uur werden zij per email uitgenodigd, om de presentatie op woensdag 13 oktober bij te wonen. De meeste medewerkers waren net naar huis en waren dus niet in staat om dit bericht mee te nemen. Dat zal a.s. maandag dus een leuke binnenkomst worden! Met andere woorden, de medewerkers zijn dus weer door het management in de zeik genomen. Dit is waar wij op deze website steeds op blijven hameren (het omgaan met mensen en de miscommunicatie van Heineken) is weer bewezen. Gewoon weer het slechte nieuws op een tijdstip brengen, zodat niemand meer kan reageren. En hiermee hebben ze het bij Heineken goed mis. De Catering en Hospitality is een goed georganiseerde band geworden, daardoor ligt  het scenario voor dit soort akties allang klaar en kan ook in een weekend operationeel worden. Bereid u dus voor op akties waar helaas iedereen de dupe van gaat worden! Want als het management hoopt dat wij de strijd gaan opgeven, Dan hebben zij het goed mis.

07 oktober 2004:
Volgende week organiseren de bonden stakingen in het streekvervoer en bij de spoorwegen. Dit heeft FNV-voorzitter L. de Waal donderdag aangekondigd. Volgens vakbond FNV Bondgenoten ligt het treinverkeer donderdag 14 oktober in de grote delen van het land gedurende 24 uur stil.  De staking bij de Nederlandse Spoorwegen begint donderdag bij het begin van de dienst. De andere acties in het openbaar zijn waarschijnlijk ook eind volgende week. "Zij worden ruim van te voren aangekondigd", aldus De Waal. "Wij zullen een moment kiezen waarop het publiek zo min mogelijk overlast heeft. Wij willen vermijden dat het voetbal of de herfstvakantie in de war wordt geschopt".

(Bron NU)

06 oktober 2004:
Toch 300.000 demonstranten

Het aantal deelnemers aan de vakbondsdemonstratie van afgelopen zaterdag was toch ruim 300.000. Dat zegt de gemeente Amsterdam na een nieuwe inventarisatie van de politietellingen.Het hadden er 450.000 kunnen zijn, 150.000 zijn door de waarschijwingen thuis gebleven of hebben het museumplein niet kunnen bereiken!  Daarmee is 2 oktober de grootste vakbondsdemonstratie ooit. In het nieuwe aantal zijn ook alle mensen meegeteld die in Amsterdam op weg waren naar het  Museumplein maar dat nooit hebben bereikt. Op de straten naar het plein had de politie grote borden geplaatst. Daarop werden mensen opgeroepen terug te gaan in verband met hun eigen veiligheid.

04 oktober 2004:
Speciaal voor Medewerkers, die ook met ontslag te maken krijgen!

De regelgeving op het gebied van ontslag- en arbeidsrecht is de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Een ieder die met ontslag te maken krijgt, zal zich goed moeten informeren over zijn rechten en plichten om te voorkomen dat het ontslag op een (financieel) debacle uitloopt. Het inschakelen van een in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat is dan zeker geen overbodige luxe. Sterker nog, diegene die met onvoldoende kennis, ervaring en juridische ondersteuning in een ontslagkwestie opereert, loopt aanzienlijke risico's. Van Gelderen Advocaten staat werknemers bij die in een ontslagsituatie op een professionele en efficiënte wijze juridisch ondersteund willen worden.

 

02 oktober 2004:

Weer een advertentie op StephaniesBeurstip t.b.v het studiefonds!
Onze nieuwe adverteerder
www.bierkater.nl, heeft besloten om nog een maandje extra op deze website te gaan adverteren, prachtig natuurlijk voor het studie-fonds........
De advertentie: GA EENS KIJKEN OP
WWW.BIERKATER.NL, DE STRIJD VAN DE WERKNEMERS TEGEN MULTINATIONAL HEINEKEN, ELKE DAG ZIJN DAAR NIEUWE UP-DATES TE LEZEN OVER ACTIES, PROTESTEN ETC..Het studie-fonds is in het leven geroepen, nadat ik bij mijn jaarlijkse vakantie in de Filipijnen aan mijn jas werd getrokken door een tiener met de vraag of ik misschien er voor kon zorgen dat hij kon gaan studeren in Manila, want zijn ouders waren arm en konden de studie nooit bekostigen, terwijl hij op de middelbare school zeer goede punten had gehaald.

01 oktober 2004:
Gisteren heeft Het Leidsch Dagblad wederom interviews met de medewerkers van het bedrijfsrestaurant Zoeterwoude afgenomen. Een aantal medewerkers werd naar hun mening gevraagd. Naast de interviews, zijn er natuurlijk ook foto's gemaakt. Zoals u kunt zien is de media zeer geinteresseerd in deze kwestie en zal ons continue blijven volgen! De medewerkers doorbreken hiermee de taboes van Heineken. Omdat Heineken moeite heeft met luisteren, hebben de medewerkers de taak van de PR zelf in handen genomen, dit alles zonder de strenge PR regels van H*in*ken. Landelijk heeft De Volkskrant aandacht aan de Catering & Hospitality geschonken. De Bierkaterwebsite heeft ook een vermelding gekregen. Ook de Internationale media begint nu interesse te tonen. Wij blijven vechten De Bierkater is nog lang niet uitgebruld.

30 september 2004:
FNV Bondgenoten heeft op internet de inkomensgegevens gepubliceerd van topbestuurders van bijna tweehonderd beursgenoteerde bedrijven. Ook de percentages waarmee de topinkomens de laatste jaren zijn gestegen, staan vermeld. Nu het kabinet weigert om de topinkomens aan te pakken, maar wel de werknemers op de nullijn wil houden, wordt het tijd actie te ondernemen", aldus donderdag initiatiefnemer vakbondsbestuurder E. Stam. "Het valt niet aan onze leden uit te leggen dat loonmatiging wel voor hen geldt, maar niet voor hun bazen.Het rode mannetje is het alter ego van vakbondsbestuurder Eddy Stam. “Hij haalt de toppers uit de anonimiteit. Door ze op een ludieke wijze onder de aandacht van het publiek te brengen, ontstaat er misschien enig zelfreinigend vermogen”, hoopt Stam. “Het is toch schandalig dat mensen om bedrijfseconomische redenen worden ontslagen terwijl de top de zakken vult?”

(Bron FNV)

29 september 2004:
Extra informatie t.b.v H*in*kenmedewerkers Zoeterwoude!

Kom óók op 2 oktober naar de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam om te demonstreren tegen de kabinets-plannen!Komende zaterdag, 2 oktober is de (voorlopige) grote finale van onze landelijke acties tegen het kabinetsbeleid. Wij willen alle kaderleden oproepen om zaterdag naar Amsterdam te komen! Daarnaast zal er hier in Zoeterwoude voor de tweede keer in korte tijd een werkonderbreking plaats vinden. De medewerkers van Verpakken, Brouwen, EVM en DCS die zaterdag een vroege dienst draaien zijn opgeroepen het werk te onderbreken, om deel te nemen aan de acties op het Museumplein. 95% van de medewerkers hebben al te kennen gegeven hier gehoor aan te geven.

Wij willen alle kaderleden die daartoe in staat zijn oproepen om mee te helpen zaterdag alles vlekkeloos te laten verlopen. Wij verzamelen om 06:15 aan de poort om pamfletten te delen aan de dienstdoende ploeg. Om 07:00 uur zal begonnen worden met het leegdraaien en schoonmaken van de productielijnen. Van 09:00 tot 09:30 uur verzamelen in het bedrijfsrestaurant. Om 10:15 vertrekken de bussen naar de Stadhouderskade (H*in*kn Experiënce) te Amsterdam.
Mocht je niet deel kunnen nemen aan de organisatie hier in Z/wou, en/of niet deel nemen aan de manifestatie op het Museumplein, laat dit dan even weten aan de actieleiding!

Voor medewerkers die rechtstreeks naar Leiden CS gaan....Denk aan de gewijzigde busroutes i.v.m 3 oktober Leidens Ontzet!! 

28 september 2004:
Voor de H*in*kenmedewerkers dit Zaterdag 2 oktober, per trein naar Amsterdam gaan hier de reisinformatie!

Het is de bedoeling om vanaf Leiden CS om 10:31 uur spoor 5, gezamenlijk naar amsterdam CS te vertrekken!

Vertrek vanaf Alphen a/d Rijn naar Leiden CS-----10:09 uur--spoor 2
Vertrek vanaf Rotterdam CS naar Leiden CS------09:45 uur--spoor 8
Vertrek vanaf Leiden (De Vink) naar Leiden CS----09:55 uur--spoor 4
Vertrek vanaf Leiden (L'schans) naar Leiden CS---10:17 uur--spoor 1
Vertrek vanaf Voorhout naar Leiden CS----------09:56 uur--spoor 2

27 september 2004:
Vakbondsmanifestatie Amsterdam

Op zaterdag 2 oktober wordt in Amsterdam de vakbondsmanifestatie 'Nederland verdient beter' gehouden, georganiseerd door de vakcentrales FNV, CNV en MHP. Van 10.00 uur tot 14.00 uur wordt op het Museumplein een programma verzorgd met sprekers en muzikale omlijsting. Leden van de vakbonden FNV en CNV ontvangen een uitnodigingsbrief met aangehecht een dagretour naar Amsterdam. Dit dagretour is ook geldig in de Amsterdamse bus, tram en metro. NS maakt op 2 oktober veel treinen langer en zet bovendien 20 extra treinen in, een totaal van 65.000 extra zitplaatsen.Toch verwachten we drukke treinen. Daarom adviseren wij u om vroeg van huis te vertrekken.

Op Amsterdam Centraal en in de omgeving zijn ingrijpende verbouwingen gaande. Het is vanuit een aantal richtingen raadzaam om naar een ander Amsterdams station te reizen.

 • Vanuit Almere, Amersfoort, Zwolle en Enschede geldt een reisadvies naar Amsterdam Zuid WTC en Amsterdam Centraal. Vanaf deze stations kunt u tram 5 nemen naar het Museumplein.
   
 • Vanuit Utrecht, Arnhem en Eindhoven geldt een reisadvies naar Amsterdam Amstel.
  Vanaf station Amsterdam Amstel kunt u met de metro naar halte Weesperplein. Vanaf Weesperplein ligt het Museumplein op loopafstand of u kunt tram 6, 7 of 10 nemen.
   
 • Vanuit Haarlem, Schiphol, Den Haag en Rotterdam geldt een reisadvies naar Amsterdam Centraal. Vanaf station Amsterdam Centraal kunt u tram 2, 5, 16 of 24 naar het Musuemplein nemen.
   
 • Vanuit Alkmaar en Hoorn geldt een reisadvies naar Amsterdam Sloterdijk. Vanaf station Amsterdam Sloterdijk kunt u tram 12 nemen naar het Museumplein.

25 september 2004:
Dit bericht is uit het gastenboek geknipt, geef daar uw mening over!!

Lees ik de nieuwe L.D.Brouwerij, staat er in de colum van onze bedrijfsleider dat hij graag wil dat men zijn ongezouten mening mag geven in dit blad. Nu spreek ik uit ervaring dat als men dat wilde er doodleuk werd vertelt dat dit niet geplaatst kan worden omdat het te negatief zou overkomen op dit moment. Ik moet zeggen dat dit in een tijd was dat er op dat moment ook weer gesaneerd werd (HSK). Dus het siert de bedrijfsleider dat hij graag een ieders mening wil horen om daar over in discussie te gaan. Of heeft het te maken met deze site waar men ook zijn mening mag geven, alleen kan heel Nederland meekijken. Dus collega's, ik zou zeggen bestook hen met uw mening nu kan en mag het.

24 september 2004:
"Ik heb een goed gevoel over de afgelopen dagen. De opkomst tijdens onze acties zijn een geweldige steun voor de vakbeweging. Maar we hebben de massale opkomst op 2 oktober nog wel nodig om de politiek duidelijk te maken dat ze bezig zijn het land te ruïneren."

Dat zegt de voorzitter van de FNV, Lodewijk de Waal, woensdag in het wekelijkse FNV e-Magazine.

De regeringspartijen zijn nu al bezig de scherpe kantjes uit de gepresenteerde begrotingen te halen. Onderwerpen zijn de overgangsregeling voor het prepensioen, de ontslagvergoeding, het onderwijs en het grijze kenteken. De Waal noemt het "achterkamertjespolitiek uit het pré-Fortuyn-tijdperk." De voorzitter van de vakcentrale vraagt zich bovendien af of de burger de verzachtingen niet via een andere weg in de portemonnee gaat voelen. "Er is wel beweging, maar die lui zijn nog niet om." Het budgetvoorlichtingsbureau Nibud heeft al voorgerekend dat 2005 een zwaar jaar voor de minima wordt. En het actualiteitenprogramma Netwerk toonde in een enquête aan dat 56 procent van de gezinnen met een gemiddeld inkomen nu al moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. De koopkrachtplaatjes zijn redelijk somber", zegt De Waal. "Maar je kunt niet meer spreken van gemiddelde plaatjes. Voor iedereen pakt het kabinetsbeleid anders uit. Twee werkenden zonder kinderen die de nominale premie voor ziektekosten moeten betalen, gaan er meer op achteruit dan twee werkenden met kinderen, omdat ze de compensatie missen. AOW'ers met een aanvullend pensioen gaan er iets minder op achteruit dan degenen zonder. Ze hebben overigens niet alleen minder te besteden, maar zullen ook meer gaan sparen en dus minder consumeren. En dat is weer slecht voor de economie."


(Bron e-zine FNV)

23 september 2004:
Door de media en pers worden wij continue geconfronteerd met de vraag, of wij niet te lief en aardig zijn. Zij hebben het over de website en de acties. Wij zijn het daar in grote lijnen met hun eens en moeten maar beginnen met een hardere aanpak. De Directie van H*in*ken wil ondanks onze protesten, nog steeds niet luisteren, vragen worden niet beantwoord en sturen ons van het kastje naar de muur. En maar hopen dat de website langzaam doodbloed!! Dat zijn wij nu zat!! De Ludieke acties, zijn steeds grimmiger geworden en nu wordt het tijd voor de hardere aanpak! Wij vinden het jammer dat H*in*ken het zover laat komen!

22 september 2004:

Tradioneel en overwacht, dat is de Miljoenennota allang niet meer. Alleen de Troonrede blijft tot de laatste dag verborgen! Wat wel een trend aan het worden is zijn de bezuinigingen en de grote gevolgen daarvan. Wij zullen nu niet verder de politiek induiken, dat is werk voor de woordvoerders van de vakbonden. Er zat aan deze Prinsjesdag toch nog een menselijke tintje .Te zien was hoe een Commandant van de Marine achter zijn manschappen staat. Omdat het staan in een erehaag voor de Koningin, zeer vermoeiend is en er weleens mensen flauwvallen deed de Commandant een tablet met druivensuiker in hun mond (zij mogen zelf niet bewegen)
Bij de H*in*kenmedewerkers worden er door hun Commandanten alleen maar dingen in hun strot geduwd!!

Klik hier voor de hele Troonrede

21 september 2004:

150 Werknemers van bierbrouwerij H*in*ken uit Zoeterwoude deden maandag mee aan de staking van de vakbonden FNV, CNV en MHP. Met bussen gingen ze naar Rotterdam om onder meer voor behoud van het prepensioen te demonstreren. De productie van de brouwerij lag hierdoor een kleine dag stil. (Mod. Er zijn 150 per bus gegaan en 100 met eigen vervoer)

 
ZOETERWOUDE - Ze zijn niet boos. Ze zijn woedend. De afschaffing van het prepensioen is bij de 150 stakende werknemers van de Zoeterwoudse bierbrouwer H*in*ken totaal in het verkeerde keelgat geschoten. De bezuinigingsactie van het kabinet Balkenende noemen ze in één woord 'schofterig'. ,,Want wij hebben er jarenlang collectief aan meebetaald'', verklaart Hans van der Bijl. ,,Ik ben 56,5 jaar oud en loop die regeling dus net mis.'' Geen prepensioen meer, dat doet vooral onder de oudere werknemers flink pijn.
Om de kritiek op het overheidsbeleid kracht bij te zetten, stapte Van der Bijl gisterochtend met tal van gefrustreerde collega's vanaf het fabrieksterrein in een bus naar Rotterdam. De productie van de brouwerij lag daardoor een kleine dag stil. De stakers verzamelden zich op de Coolsingel waar de vakbonden FNV, CNV en MHP een demonstratie organiseerden tegen de bezuinigingsacties van het kabinet. Tienduizenden brandweermannen, ambulancepersoneel, onderwijzers, fabrieksarbeiders, havenwerkers en bouwvakkers legden met hun protest het verkeer in de havenstad voor enkele uren nagenoeg plat. De stemming was strijdlustig maar ook grimmig van toon.

Het gevoel verraden te zijn, overheerst eveneens in de bussen van het personeel van de Zoeterwoudse bierbrouwer. Ieders baan staat op de tocht, realiseren ze zich. Ruim 500 arbeidskrachten worden straks de laan uitgestuurd. Erg genoeg, vinden de actievoerders, maar met een economische recessie wel enigszins te begrijpen. ,,Ieder bedrijf moet immers bezuinigen,'' constateert Piet Dijkhuizen (50) van het actiecomité somber. Daarentegen kunnen de Zoeterwoudse actievoerders geen enkele begrip opbrengen voor het kabinet dat ingrijpend snoeit in het sociale vangnet. ,,Jan Modaal betaalt netjes zijn premies maar wordt ondertussen genaaid door de hoge heren'', zegt Arnold Lenting (57) verbeten. ,,Die mannen voelen zelf niets van de bezuinigingen. En het dan maar over normen en waarden hebben. Pff, het is gewoon verschrikkelijk.''

 
(bron Leidsch Dagblad)

21 september 2004:

DEN HAAG - De vakbonden organiseren dinsdag opnieuw een demonstratieve actie. In Den Haag, Utrecht, Arnhem en Eindhoven staan grote schermen opgesteld waarop de Troonrede en de voorzitters van de vakcentrales te zien zullen zijn.
Op het Spuiplein in Den Haag reageren de voorzitters op de Miljoenennota, die via een straalverbinding naar de andere steden zal worden gestuurd. Rond het middaguur hadden zich ongeveer duizend mensen verzameld om te protesteren tegen het kabinetsbeleid. De brandweer was prominent aanwezig. De vakcentrales FNV, CNV en MHP die tot het protest hadden opgeroepen, hadden gerekend op 2000 mensen.
De vakbonden hebben naast de vier grote schermen ook in tal van bedrijven, organisaties en instellingen tv-schermen opgesteld, zodat duizenden werknemers in de gelegenheid worden gesteld te zien waar het kabinet naar toe wil. Onder de kijkers bevinden zich onder andere werknemers van gemeentes en ministeries, brandweermensen, ambulancepersoneel, TPG-ers, gemeentereinigingspersoneel en Eerste- en Tweede-Kamerleden.
Tot 2 oktober organiseren de bonden estafette-acties in heel Nederland. Op 2 oktober is er een grote landelijke manifestatie op het Museumplein in Amsterdam.


(bron RTVWest)

20 september 2004:

Medewerkers H*in*ken staken mee
 

ZOETERWOUDE - De FNV gaat ervan uit dat 70 procent van de werknemers van H*in*ken in Zoeterwoude vandaag het werk neerlegt. In overleg met de directie is besloten om de bedrijfsonderdelen die te maken hebben met het brouwproces, te laten doordraaien. Dat werk kun je niet zomaar stilleggen. Zou je dat doen, dan is de schade enorm'', aldus FNV-vertegenwoordiger Hoogenboom. De medewerkers van die onderdelen registreren zich wel als staker, maar voeren toch hun basistaken uit.'' Ook het personeel dat net een nachtdienst achter de rug heeft, gaat niet mee naar Rotterdam.

(bron Leidsch Dagblad)

Mod.
Veel medewerkers van de nachtdienst hebben zich toch gemeld, om mee te gaan.

 

20 september 2004:

TV-West bij H*in*ken.

TV-west heeft in haar uitzending van zondag aandacht aan de voor maandag geplande demonstratie geschonken. In deze uitzending werd uitleg gegeven over de verkeerssituatie in Rotterdam, omdat het vervoer ook aan de actie meedoet! Natuurlijk zijn er ook opnamen bij H*in*ken gemaakt, daarin gaf J*n K*hn uitleg over de situatie bij H*in*ken! Om op de hoogte van de actie te blijven, heeft De Bierkater Radio 1 en Radio Rijnmond Rotterdam online gezet, u kunt deze resp. op De Nieuws- en De Brievenpagina vinden. Voor een goede verbinding heeft u een snelle internet-aansluiting nodig, anders zult even op de verbinding moeten wachten!!

19 september 2004:

Het centrum van Rotterdam is maandag het toneel van een grote demonstratie tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet.

Voor de betoging wordt de Coolsingel vanaf tien uur gedeeltelijk en vanaf twaalf uur helemaal afgesloten. Ook de Erasmusbrug en de Willemsbrug worden tijdelijk gesloten voor het verkeer. Dat heeft grote gevolgen voor automobilisten en het openbaar vervoer. Officieel duurt de manifestatie tot drie uur, maar hoe snel daarna de Coolsingel weer vrij is voor al het verkeer is nog niet bekend.

(Bron RTV-Rijnmond)
 

18 september 2004:

Weer een vermelding van de Bierkater!!

Offensief is een socialistische organisatie met een eigen (gelijknamige) krant, die vecht voor de belangen van arbeiders en jongeren. Tegen ontslagen, tegen de afbraak van het onderwijs, de sociale zekerheid, de verworvenheden van de arbeidersbeweging, tegen sociale problemen als racisme, woningnood, armoede... En natuurlijk vechten we voor een permanente en duurzame oplossing, een
democratisch geplande economie, een socialistische maatschappij waarin geproduceerd wordt voor de behoeften van de meerderheid van de mensen, in plaats van voor de winsten van enkele bedrijven en hun aandeelhouders!

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
De maat is vol - radicale actie van vakbondsleden die hun bondsleiding willen bewegen tot harde acties tegen het afbraakbeleid van de regering
 
Solidair - bedrijvenkrant van de SP
 
Solidariteit, blad voor een strijdbare vakbeweging
 
Kort & Bondig (nieuwe, strijdbare bond)  
 
Bierkater.nl site door en voor ontevreden Heineken-werknemers
 
Aktief Linkse Studenten/ALS, linkse strijdbare studentengroep in België (soort van studentenbond)

(Tekst overgenomen van www.offensief.demon.nl)

17 september 2004:

Iedereen is inmiddels wel even wezen buurten bij mijn adverteerder "bierkater" denk ik, de bezoekers-aantallen lopen daar rood aan, leuk!!

Prima van Bierkater, kom maar op voor je baan ! Ben blij dat ze op mijn website een advertentie hebben gezet en dat daardoor het hele spel is gaan lopen de laatste weken.....
Mensen geven tegenwoordig al zo vlug op voor een "kantonrechters-formule" uitkering...........
Stephanie

(Tekst overgenomen van www.geenstijl.nl)

16 september 2004:

DEN HAAG - FNV Bondgenoten heeft donderdagochtend in Den Haag de toegang van het hoofdkantoor van VNO-NCW geblokkeerd. Circa zestig vakbondsleden en -bestuurders arriveerden rond 7.00 uur 's ochtends het kantoor van de werkgeversorganisatie om te voorkomen dat personeel van VNO-NCW aan het werk gaat.  Personeel
Zij willen voorkomen dat personeel van VNO-NCW aan het werk gaat. De demonstranten ontvouwden een spandoek met de tekst: Topmanagers, graai niet in ons pensioen.

Demonstraties
De politie heeft om 09:30 uur een einde gemaakt aan de blokkade. De vakbeweging organiseert momenteel een reeks aan demonstraties wegens geplande verslechteringen in onder meer vut, prepensioenregelingen, WAO en WW.
 

15 september 2004:

Zoals velen heeft ook de Bierkater beslag weten te leggen, op de Miljoenennota van 2004. Misschien heeft u hem al gelezen, dus wij zullen hem niet online zetten. Wij willen ons niet "teveel" in de Landelijke Politiek mengen, maar nu staan de bezuinigingen zwart op wit in deze Miljoenennota. Reden te meer om ons op 20 September en 2 Oktober te laten zien. En aan de steunbetuigingen te zien, ben u niet alleen!!

15 september 2004:

Politieke staking treft Heineken
 
ZOETERWOUDE - Personeel van Heineken in Zoeterwoude legt maandag het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Vanaf 10.00 uur gaat de stekker uit de lopende banden en vertrekt het personeel naar Rotterdam, waar FNV Bondgenoten een demonstratie houdt. Formeel gezien is er van een staking geen sprake omdat er niet wordt onderhandeld met de werkgever. De bonden hebben een conflict met de regering, legt FNV-bestuurder J. Kühn uit. Wel probeert de bond de directie van Heineken ertoe te bewegen samen met andere werkgevers druk uit te oefenen op het kabinet. De FNV-kadergroepen van Heineken vergaderden gisteren de hele dag in de vestiging in Zoeterwoude over de gevolgen van de kabinetsmaatregelen. Die treffen werknemers van Heineken extra hard omdat de bierbrouwer in een grote reorganisatie zit. Tot nu toe moet er zo'n vijfhonderd man uit, maar het eind is nog niet in zicht. De kabinetsmaatregelen hollen het sociaal plan van Heineken uit, vinden Kühn en zijn collega H. Hoogenboom.

Bron Leidsch Dagblad 15-09-2004

14 september 2004:

De reklame voor de website www.bierkater.nl werpt zijn vruchten af. 14000 maal  is de site nu bezocht, mensen weten nu wat er allemaal bij H*in*ken speelt. Vandaag hebben wij extra serverruimte moeten inzetten, want 2500 hits in een half uur was teveel voor onze website. Maar wij zijn er nog niet. Nu alles zich Landelijk gaat afspelen, moeten wij nu maar eens wereldwijd gaan aktie voeren. wij wachten op onze vertalingen naar de populaire talen. Steun en nationaliteiten hebben wij genoeg in huis!!

13 september 2004:

Het zal je maar overkomen als bierbrouwer. Je personeel stuurt een open brief met complimenten aan de concurrent. En hetzelfde personeel gaat vervolgens nog miepen dat ze ontslagen worden ook. Het kantinepersoneel van H*in*ken is boos. Ze worden vervangen door een efficienter werkend cateringbedrijf. Dag, hollandsche gezelligheid, dag bierontbijt en bitterbal lunch. Ze zijn zo boos dat ze op hun website Bierkater.nl" openlijk flirten met de concurrentie, check bijvoorbeeld 'de verboden brief'. Daarnaast zijn er interne memo's te vinden en 'posters' die door H*in*ken verboden zijn. Wie komt er trouwens even achter wat voor nieuwe acties deze gasten achter de schermen beramen? Voor onze jonge mixdrankjesdrinkende bezoekers: H*in*ken, dat is dus een biermerk.

(Tekst overgenomen van www.geenstijl.nl)

12 september 2004:

Het kopen van put-opties op Heineken lijkt wel een must, de halfjaarwinst is sterk gedaald, sociale onrust is kortbij, lees www.bierkater.nl maar eens en de vraag naar bier is wereldwijd nog steeds verder aan het inzakken, terwijl andere merken het steeds beter schijnen te doen.....ook de tweede helft van de zomer in West-Europa was niet veel soeps, dus ook in de cijfers wellicht geen herstel, dat zagen we vorig jaar ook al na een geweldige hitte.

Bron Stephaniesbeurstip!

(Bierkater.nl is geen financiële raadgever en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld, voor het evt aankopen van risicogevende valuta/aandelen handel of het opvolgen van de op deze website gepubliceerde documentatie!!)

10 september 2004:

Dit bericht is overgenomen van Stephaniesbeurstip!

De nieuwe adverteerder op deze website, voor 1 maand, is www.bierkater.nl, ga eens kijken op deze website en zie wat voor problemen er soms kunnen ontstaan tussen werkgever en werknemer. Deze website wordt regelmatig ge-updated voor nieuws over dit conflict. Natuurlijk is stephaniesbeurstips geen partij in deze zaak, laat dit helemaal duidelijk zijn, wel staan we open om dit soort problemen in de wereld te brengen...ga eens kijken zou ik zeggen.

Natuurlijk kosten advertenties geld dat wij alleen betalen, als dit naar een "SOCIAAL" doel gaat!  Ook wij willen "Sociaal" blijven, kijk bij Stephaniesbeurstip , wat zij met het advertentie-geld gaat doen!

8 september 2004:

De halfjaarcijfers van H*in*ken worden in Amsterdam bekend gemaakt, minder winst, meer omzet. De valutamarkt, de verminderde binnenlandse comsumptie allemaal zaken die H*in*ken onderdruk zetten. Er kan van de pers èènmaal een vraag over de reorganiatie...maar het antwoord wisten wij al!! Het enige positieve op 8 september was de 2-0 tegen Tjsechië (maar ook daar achter het doel werden wij weer geconfronteerd met een bekend reklamebord)

7 september 2004:

De vakbonden hebben H*in*ken gevraagd kleur te bekennen. Als antwoord heeft H*in*ken zich achter haar werkgeversorganisatie, vno-ncw gesteld, dus achter het kabinetsbeleid.  (lees meer in Uitn. Helder, op de brievenpagina)

5 september 2004:

Ondertussen zijn wij 15 maanden verder en tot nu toe heeft H*in*ken, al onze raad, advies en voorstellen genegeerd.
Wij hebben al onze ervaring aangewent, om kostenbesparing te kunnen gaan werken. Helaas heeft H*in*ken daar geen boodschap en dat is weer een tekortkoming, voor zo een "sociaal" Bedrijf!!

H*in*ken negeert :

Eigen kans voor de Catering.
Ruim 2000 handtekeningen.
Het standpunt van de Sociale Partners.
Een betere eigen businesscase.
Het bedroefende resultaat van de uitbestede catering bij Vr*mona.
Geen draagvlak bij het personeel / grote sociale onrust.
Het onderzoek en de aanbevelingen van de werkgroep begin 2003.
De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Eenmaal in dienst van de externe cateraar tot 50 %  minder loon!
H*in*ken negeert ons inziens bovendien zijn eigen hoofdlijnen sociaal beleid, arbeidsverhoudingen en kwaliteit van arbeid vastgelegd in de Cao.

H*in*ken bedankt!!!
Namens de landelijke Catering en Hospitality
.

4 september 2004:

Alle afdelingen hebben de plannen voor de komende jaren gehoord. Sindsdien is het  bezoek aan www.bierkater.nl verdubbeld. gemiddeld 100 bezoekers per per. Een groot succes, eindelijk een kunnen de medewerkers hun gedachten, verwoorden op het gastenboek van deze website

22 augustus 2004:

De meeste vakantie's zijn afgelopen en heel veel mensen hebben deze tijd ook gebruikt om de website te promoten.
www.bierkater.nl wordt veel bezocht. Het aantal bezoekers bedraagt ongeveer 50 bezoekers per dag. Per bezoeker worden 5 pagina bezocht!!

27 juli 2004:

Een aantal afgevaardigen van de Externe cateraars, hebben een bezoek aan H*in*ken gebracht. Zij kwamen kijken naar alle aspekten van de Catering en Hospitality. De externe cateraars kregen hierbij inzicht in de plannen bij het voorgenomen besluit tot uitbesteden van de Catering en Hospitality. De aanwezige medewerkers stonden natuurlijk niet te juichen, bij deze "gastvrije" ontvangst! Wij nemen aan dat de bezoekers, ook de posters en protesten hebben waargenomen.

4 juli 2004:

De COR heeft de Businesscase van H*in*ken bestudeerd en heeft daarnaast ook bij andere bedrijven, met een vergelijkbare situatie gekeken. Deze informatie is gebruikt, om tot een zo nauwkeurig mogelijke berekening te komen! Op basis van hiervan is men tot de conclusie gekomen, dat kostenvoordeel geen doorslaggevend argument kan zijn om uitbesteding te overwegen!! Zij hebben hun bevindingen gepresenteerd aan de directie van H*in*ken, die heeft toegezegd de argumenten en uitgangspunten te bestuderen.

26 juni 2004:

De medewerkers van de Catering en Hospitality delen gebakjes uit. Deze actie heeft natuurlijk een achtergrond!
Deze gebakjes zijn in samenwerking met het FNV uitgedeeld aan onze H*in*ken clolega"s om te benadrukken dat de Catering en Hospitality als eerste het uitbestedingstrajekt kan en moet volgen. Zij behoren niet tot de Corebusiness, dus H*in*ken wil er op een gemakkelijke manier van af. Als dit onmenselijke voornemen gaat lukken, dan zal het een pilot zijn, om andere afdelingen te lozen. Er wordt met het voorgenomen besluit, om de Catering en Hospitality uit te besteden door H*in*ken heel veel ervaring opgedaan. Deze ervaring zal bij een volgend "projekt" gebruikt worden, ander uit te besteden! Denk daar dus goed over na, voor dat je het weet ben jij aan de beurt!!  (foto's)

1 juni 2004:
 

De extra vergadering met FNV bondgenoten, geeft een flinke tegenslag. Toon Wennekes geeft op deze dag een toe- lichting, over de uitsteding. Er zijn door de juristen van het FNV arbeidsvoorwaarden gevonden, die niet hellemaal goed zijn overgekomen. De oorzaak van de verkeerde informatie is onbekend. Het FNV gaat uitzoeken hoe deze informatie tot stand is gekomen. De medewerkers voelen zich bedrogen! (foto's)

28 mei 2004:

Diverse medewerkers worden persoonlijk aangesproken over hun taak, binnen de actiegroep. De FNV is het niet met deze gang van zaken eens. Documenten, posters en natuurlijk de website worden door diversen medewerkers gemaakt, verstuurd en verwerkt. Deze spullen zijn openbaar en zijn dan ook door onze tegenpartij in te zien. Af en toe worden deze spullen onderschept, omdat ze digitaal worden verzonden. Daardoor is de afzender gemakkelijk te traceren. Deze medewerker wordt daarna aangesproken over zijn "rebelse" gedrag. Wij vormen een eenheid en werken niet individueel, wij willen daarom ook niet persoonlijk vervolgt worden Wij hopen dat H*in*ken hier in de toekomst rekening mee wilt houden!!

26 mei 2004:

Omdat onze acties binnen H*in*ken worden verboden, zijn wij helaas genoodzaakt om naar buiten te gaan. Er wordt besloten om een website te maken. Dezelfde dag is www.bierkater.nl een feit. Meteen zijn wij naar de KVK gegaan om ons in te schrijven. Daarna moesten wij een naam verzinnen, om de website smoel te geven. 's Avonds stond er een eenvoudige versie van de Bierkater op het internet. 's Nachts werdt er hard gewerkt om de website aan te kleden en uit te breiden. De volgende dag stond de nieuwe layout, van de Bierkater er op. Velen zullen af en toe tevergeefs zoeken naar een bepaald nieuw document, maar dat heeft een reden. Wij plaatsen niet zomaar een document, deze moet eerst goedgekeurt worden, door de medewerkers en onze Bondgenoten!

21 mei 2004:

De "Verboden brief aan Gr*lsch wordt onderschept en gelezen door de directie van H*in*ken, er volgt een reprimande. Een aantal medewerkers worden gewaarschuwd, om de acties te staken. De medewerkers verklaren dat het hier gaat om een Open Brief en dat het hier om een vrije meningsuiting gaat! De directie van H*in*ken ervaart het als een steek onder de riem en vindt het naar buiten brengen van interne zaken niet gepast.

 

 

 

 

  
 
 


Home

Gastenboek

Video

Foto's

Acties

De brieven

De Posters

Media

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klik op het logo en claim hier "alvast" je Budweiser emailadres!
En dek je in, voor een "onzekere" toekomt bij Heineken                               

Copyright

<BGSOUND SRC="new.mp3">