Welkom op de homepage
van de Landelijke
Catering & Hospitality H*in*k*n Nederland

 

 
   

Informatie pagina voor de afdeling Verpakken!!

Lekker Bakkie!!

Op de diverse locatie's ziet u de koffieautomaten van Douwe Egberst verschijnen. Met veel poeha en zicht op een mooie carriėre, heeft de directie deze automaten laten plaatsen. Al vaker heeft u op het Gastenboek kunnen lezen dat daar waarschijnlijk een belangrijk deel van belangenverstrengeling aan te pas is gekomen!. Het kostenplaatje was ondergeschikt aan het menselijke aspekt. Het gaat sowieso voor drie medewerkers hun baan kosten, omdat DE ook het onderhoud en vullen gaat verzorgen. Dat wil dus ook gaan inhouden dat storingen en onderhoud niet meer door de medewerkers van de Catering en Hospitality uitgevoerd "mogen" worden. Er moet dus minimaal 24 uur op koffie gewacht worden!! Dam komen er nog de kosten van het plaatsen, de automaten moeten vanwege HON op frames geplaatst worden, om een aantal cm boven de vloer te staan, oude frames hebben niet de goede maten. Tientallen nieuwe frames was het gevolg. Waterleiding en Spanningspunten werden grotendeels afgekeurt en moesten vervangen worden. Dus veel vernieuwingen en vervanging, met de daaraan verbonden kosten. Nu dan toch eindelijk de Automaten zijn geplaatst, komen er veel negatieve reacties van de Medewerkers (kijk ook het gastenboek). Het regent klachten bij het servicepunt (melding voor de storingen aan de automaten) De koffie is veel te slap en daardoor niet te drinken zijn. De Automaten zijn te zuinig afgesteld. De automaten staan leeg en geven alleen melk omdat ze niet elke dag gevuld worden. Daarbij is de voorkant van de automaat van plexiglas en daardoor te gevoelig om in een continue draaiende industriehal, logistiekeafdeling of verpakkingslijn te staan! Normaal gesprokken moet een kop DE koffie van goede kwaliteit zijn, gezien onze ervaring op andere locatie's. De gedachtengang van De huidige HeinekenDirectie is waarschijnlijk in zwaar contrast met die van de "vroegere Heinekendirectie"

 Quality is free, but it is not a gift.

Laat u stem gelden!!

BIJ  DE BIERKATER KOMEN STEEDS MEER VRAGEN BINNEN, WAT MENSEN MOETEN DOEN OM NAAR DE AANDEEL-HOUDERSVERGADERING VAN HEINEKEN TE GAAN. BIERKATER ADVISEERD U CONTACT OP TE NEMEN MET UW BANK EN EEN EFFECTENREKENING TE OPENEN BIJ UW BANK HIER GELD OP TE STORTEN EN AANDELEN HEINEKEN OF HEINEKEN HOLDING TE KOPEN DEZE ZIJN IETS GOEDKOPER! U MOET DAARNAAST METEEN AAN DE BANK SCHIFTELIJK MEEDELEN DAT U NAAR DE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN HEINEKEN IN AMSTERDAM WIL. DE BANK REGELT DAN DE TOEGANGS BEWIJZEN, LET OP....DIT MOET U RUIM VAN TE VOREN DOEN. BIERKATER HEEFT INMIDDELS AANDELEN HEINEKEN GEKOCHT EN U ZAG DAT DE KOERS DE AFGELOPEN WEEK HIERDOOR ZELFS OPLIEP MET 4% BIERKATER IS DUS AANWEZIG OP DE AANDEELHOUDERS VERGADERING MET VEEL BIERKATERTJES OM VRAGEN TE STELLEN OVER HET SOCIALE BELEID BIERKATER IS OOK LID GEWORDEN VAN DE V.E.B. DE CLUB VAN PETER PAUL DE VRIES DEZE BEHARTIGD DE BELANGEN VAN DE AANDEELHOUDERS EN BIERKATER HEEFT SCHIFTELIJK WAT VRAGEN GESTELD AAN DE V.E.B.

TEVENS WILLEN WIJ U MEDEDELEN DAT BIERKATER OP DE SITE EEN GEDEELTE GAAT MAKEN MET INFO VOOR AANDEELHOUDERS HEINEKEN HIEROVER IS OVERLEG MET BEVRIENDE BEURSSITES? OOK ZIJN ER PLANNEN OM DE SITE TE PROFESSIONELE TE MAKEN VOOR DE KOMENDE JAREN, OMDAT BIERKATER ZIET DAT ER BEHOEFTE IS AAN EEN UITLAATKLEP, VOOR DE MEDEWERKERS!

MET VRIENDELIJKE GROET
DE BIERKATER

     Onrust op de afdeling Verpakken.

De Bierkater heeft vernomen dat er weer een hoop onrust op de afdeling verpakken is. Deze onrust komt grootdeels door het besluit over de O1 -ers van de Bedrijfsleiding. Heineken schijnt het nog steeds niet in de gaten te hebben dat de motivatie van de medewerkers tot nul gedaalt is. Ook dringt het bij de managers niet helemaal door dat het in de top van Heineken een zooitje aan het worden is. De Bierkater hoopt dat de medewerkers zich snel gaan organiseren, om verder verval tegen te gaan.         

  De Bedrijfsleiding neemt het advies van de OR inzake het voorgenomen besluit de O1 functie op te heffen, NIET over.

Het advies over de fijnstructuur, dat de OR in december 2004 gegeven heeft, is op een aantal punten overgenomen. De OR is van mening dat iedere medewerkers binnen de brouwerij aan zijn eigen ontwikkeling moet werken, om nu en in de toekomst mee te kunnen gaan binnen het bedrijf. De bedrijfsleiding (BL) heeft voor het opleiden van O1 naar O2 een opleidingsplan gemaakt. De opleidingsinspanning die geleverd moet worden ligt aan twee kanten, Bij de O1 -ers en bij de leidinggevenden. De BL heeft alle mogelijke ondersteuning toegezegd. Voor deze opleidingsinspanning voor de medewerkers en leidinggevenden zijn afspraken gemaakt met de BL.

Het belangrijkste punt, ons negatief advies over het opheffen van de functie Basisoperator, wordt door de BL NIET gedeeld.

De OR is van mening om eerst iedereen op taakinhoud op te leiden, dus ook de O1 medewerker. Deze gewenste situatie is echter nooit bereikt en toch wordt er een keuze gemaakt om het O1 profiel te laten vallen. De OR vindt dit een stap te vroeg.

WAT GAAT ER GEBEUREN.

De BL houdt vast aan zijn voornemen om het functieprofiel basisoperator op te heffen per 01-01-2007.
Iedereen met de functie O1 wordt benoemd tot O2 in opleiding.

Er zal in Zoeterwoude de komende 2 jaar een grote opleidingsinspanning plaatsvinden om iedereen door te laten stromen naar O2.

Alle O2 -ers in opleiding moeten aan hun opleidingsverplichtingen voldoen. wanneer deze opleiding binnen het gestelde termijn niet succesvol wordt afgerond, heeft de werknemer een probleem!!

Per 1 juli 2005 krijgen de O2 -ers in opleiding, die in december een intentiegesprek hebben gehad, een keuze tussen de opleiding vervolgen (met bovenstaande verplichting) of uitstromen volgens de SBR-regeling.

De Ondernemingsraad Zoeterwoude, zijn zeer teleurgesteld over het vasthouden van de BL aan hun voorgenomen besluit.

Het is een besluit waar weinig draagvlak voor bestaat bij de medewerkers van de afdeling Verpakken. Door deze uitspraak vab BL komen veel medewerkers bij Verpakken onder druk te staan. Dat zal de rust in de afdeling niet ten goede komen, die juist zo belangrijk is in een tijd waarin we een grote prestatie moeten leveren om concurrerend te blijven. Door het naast zich neerleggen van ons advies komt de relatie OR/BL onder druk te staan.

WAT NU?

De OR zal het opleidingstraject zeer nauwkeurig volgen en deelnemen in diverse evaluatiecommisies, om te voorkomen dat bij falen van de opleiding de schuld bij voorbaat bij de medewerker ligt. De OR zal alles doen om het opleidingstraject te doen slagen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de leden van de Ondernemingsraad of de website van de OR opzoeken. Het secretariaat van de OR bevindt zich in het bedrijfskantoor op de 3e verdieping.

BK 3.05 (Secretariaat)
BK 3.07 (Voorzitter)
BK 3.09 (OR kamer)

Klik hier om terug te gaan en om het overige nieuws te lezen!!

        

        Negatief advies OR tegen verdwijnen O1-functie

              
De bedrijfsleiding van Heineken heeft de ondernemingsraad er niet van kunnen overtuigen dat de functie van Basis-operatorverpakken per 2007 moet vervallen. Als het aan de bedrijfsleiding ligt,zal de functie van Basisoperator (O1)verdwijnen. Daarbij gaat het om ongeveer 160 medewerkers. Zij krijgen de kans om zich binnen twee jaar te kwalificeren voor de functie van operator (O2) De ondernemingsraad is van mening,dat de O1-functie moet blijven
de belangrijkste argumenten voor dit standpunt zijn de volgende: Verpakken zal een kwaliteitsslag moeten maken. In tegenstelling tot de bedrijfsleiding menen zij dat in deze slag de O1-ers mee kunnen en mee moeten. Basisoperators voeren taken uit ,waaraan altijd behoefte zal blijven. Juist de Basisoperator kent zijn machine vaak het beste.
De kwaliteit van de teams wordt niet zozeer bepaald door het niveau van iedere Operator afzonderlijk, maar door de bereidheid van ieder teamlid om elkaar aan te vullen. Omdat zij het over bovenstaande punten niet eens konden worden heeft de bedrijfsleiding besloten om de implementatiedatum van de adviesaanvraag fijnstructuur verpakken te verschuiven naar 1 februari 2005. Wij vinden dat iedereen voor de kerst moet weten waar hij aan toe is. Dat  betekent dat de teamindeling binnenkort bekend worden gemaakt en dat iedereen die gebruik maakt van de sbr (o.a. 57,5 regeling) duidelijkheid krijgt over de eigen situatie

Bericht uit het gastenboek!!

Allereerst iedereen een gezond 2005.En wat de nieuwjaarsreceptie betreft wil ik een ding zeggen dat er gezegd wordt dat je talenten hard nodig heb dus zeggen wij laat die O1ERS in hun huidige functie want het zijn mensen met talenten.De meeste van hun zijn toendertijd verkeert beoordeeld door de teamleiders.Maar deze mensen verdien het om in O2 te komen zonder een werkplekopleiding.Hoeveel van die O3ERS lopen in dit bedrijf rond die het helemaal niet verdienen om in O3 te zijn.Men zou een onderzoek moeten nemen hoe deze mensen in O3 zijn gekomen.Ik zou de heren van OR een onderzoek onder de O1ERS laten nemen dan zal je zien dat deze mensen kababel zijn dan EEn O2 of O3.Nogmaals roep ik de OR en de directie van heineken op om dit terug te draaien,laat deze mensen of in hun huidige functie of zet ze in O2 zonder enige werkplekopleiding deze mensen genoeg ervaring met de meeste machines.


Bijvoorbaat dank namens alle O1ERS.
Wij hebben ook een vrouw en kinderen die onderhoud moeten worden en de meeste van ons lopen er meer dan 25 jaar in dit bedrijf.

  
 
 
 

Home

Gastenboek                               

Copyright