Welkom op de homepage
van de Landelijke
Catering & Hospitality H*in*k*n Nederland

 

              

          Hier vindt u het laatste nieuws!

Albron wil wederom Pleidooi!

Nadat het Europese Hof de Cateringmedewerkers in het gelijk heeft gesteld gaat de zaak nu naar het hof in Amsterdam.

Albron heeft een verzoek gedaan  om een pleidooi te houden bij het hof. (een pleidooi is een  fundamenteel recht van procespartijen en is ook één van de  uitgangspunten van het Burgerlijk Procesrecht) Het gaat immers om een principiële kwestie, met veel juridische haken en ogen, waarbij in dit stadium in het bijzonder de vraag over “de richtlijn conforme uitleg” van de Nederlandse wet speelt.

Het Pleidooi zal plaatsvinden op 7 juni in het paleis van Justitie in Amsterdam om 9:30 uur de uitspraak van het hof zal naar verwachting zes weken later zijn  Veel  ex Heineken cateringmedewerkers zullen aanwezig zijn !

Zoals gebruikelijk zullen de ex Heineken cateringmedewerkers ook weer massaal  aanwezig op de Heineken aandeelhouders vergadering 2011 aanwezig zijn!

Deze zal plaats vinden op donderdag 21 April 13.00 in de beurs van Berlage in Amsterdam.

Wil jij ook een  aanwezig zijn meld je aan bij jou bank en vraag om een kaart voor de aandeelhouders vergadering dit kan al als je 1 aandeel Heineken hebt  doe dit voor April 2011 zodat je niet te laat bent.

Lees ook de samenvatting en voorgaande zaken over deze jarenlange strijd op

De Cateringkater!

Europees hof doet uitspraak!

Nu het Europees Hof de personeelsconstructie tussen Heineken en Albron heeft verboden worden claims van miljoenen euro's verwacht. Dat zegt cateringmedewerker John Roest (foto) tegen Misset Catering. Roest startte destijds de rechtszaak. ‘Ik zie dit als een overwinning.’

Roest loopt wel een beetje voor de fanfare uit omdat het Gerechtshof in Amsterdam haar vonnis nog moet vellen, waarschijnlijk 10 december. Het Gerechtshof schorste de zaak eerder en vroeg het Europees Hof om nadere uitleg van de Europese regels die gelden bij overgang van onderneming.

Heineken deed in 2005 de bedrijfsrestauratieve faciliteiten over aan Albron. Daardoor vielen de cateringmedewerkers onder de contractcatering CAO, die veel minder gunstig is dan de arbeidsvoorwaarden van Heineken. Roest pikte dat niet en spande, samen met FNV Bondgenoten een rechtszaak aan.

Interview
Volgens de vakbond zijn de betreffende cateringmedewerkers er gemiddeld 35 procent op achteruit gegaan. Met de uitspraak van het Europees Hof zouden zij hun misgelopen salaris en eventuele andere arbeidsvoorwaarden kunnen claimen.Albron en Heineken willen, in afwachting van de uitspraak van het Gerechtshof, niet inhoudelijk reageren. Misset Catering had wel een interview met de strijder van het eerste uur, Roest.

Verwacht je dat de uitspraak van het Gerechtshof nog roet in het eten kan gooien?
‘Ik verwacht geen probleem. Volgens mijn advocaat neemt het Gerechtshof Amsterdam de uitspraak van het Europees Hof één op één over.’

Is er nog een mogelijkheid tot beroep door Albron en/of Heineken?
‘Waarschijnlijk kunnen ze alleen in cassatie gaan, maar dan zou er een procedurefout gemaakt moeten zijn en dat is volgens mij niet het geval. Waarschijnlijk is er berusting bij Heineken en Albron.’Je hebt zes jaar lang juridische strijd gevoerd tegen Albron, vind je dat je oude werkgever Heineken iets te verwijten valt?
‘Ja. Heineken heeft destijds veel mensen, met zeg maar een vlekje, naar de cateringafdeling gedaan. Mensen die wat ouder waren of het zware werk in de fabriek niet meer aan konden. Daardoor had de cateringafdeling op een gegeven moment teveel mensen in dienst. Daardoor wilden ze uitbesteden.’

Zoals het er nu naar uit ziet mogen jij en je collega’s straks misgelopen salaris claimen?
‘Dat klopt. Maar dat is in 2006 al door een andere rechter uitgesproken. Heineken heeft toen gezegd de claims te zullen honoreren.’

Heineken of Albron?
‘Ik ben reuze benieuwd hoe ze dat onderling gaan oplossen. We moeten straks ook weer betaald krijgen volgens de voorwaarden van Heineken. Waarschijnlijk zijn alle kosten voor Heineken.’

Hoeveel claims zijn te verwachten?
‘Bij de overgang van het contract ging het om 50 tot 70 medewerkers. Het wordt smullen voor de advocaten. Ik verwacht dat alles in gang gezet gaat worden als het Gerechtshof uitspraak heeft gedaan. Op de achterkant van een sigarendoosje hebben mijn collega’s en ik eens uitgerekend dat het totale claimbedrag wel eens vijf tot tien miljoen euro kan worden.’

En voor jou persoonlijk?
‘Dat zal een bedrag van dik over de 100.000 euro zijn.’


Lees ook de samenvatting en voorgaande zaken over deze jarenlange strijd op

De Cateringkater!

Als een bedrijf activiteiten uitbesteedt, blijven de rechten van de werknemers gelden wanneer het gaat om het voorzetten van hetzelfde werk in dezelfde onderneming. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft dat donderdag bepaald.

Het betrof een zaak over bierbrouwer Heineken, die in 2005 zijn catering uitbesteedde aan cateraar Albron. Daardoor verslechterden de arbeidsvoorwaarden van de werknemers die eerder bij Heineken de catering verzorgden.

De vakbond is blij met de uitspraak, die een einde maakt aan een jarenlang slepende zaak. 'Het gerechtshof in Amsterdam moet nu nog een uitspraak doen, maar de principiële rechtsvraag is beantwoord', stelt Patricia Kruijff, jurist bij FNV Bondgenoten.

Grote gevolgen
Volgens de bond heeft de uitspraak grote gevolgen voor andere zaken rond uitbesteding van werk. 'Er zaten in afwachting van deze uitspaak al verschillende grote bedrijven in de startblokken om de constructie van Heineken toe te passen. Door de uitspraak van het EU-Hof is hen nu de pas afgesneden', aldus Kruijff.

Neemt het gerechtshof in Amsterdam de uitspraak over, dan kunnen de circa vijftig werknemers die Albron van Heineken heeft overgenomen met terugwerkende kracht het loon claimen dat zij bij Heineken ontvingen. Bij Albron verdienden zij volgens de vakbond gemiddeld 35 procent minder
.


 

 

 

 

 

  
 
 


 

Home

 

 

 

 

 

 


Lage kwaliteit, i.v.m. Copyright

 

 

 

 


                                

Copyright

 

 <BGSOUND SRC="WeWill.mp3">